Trafikverkets problem

Skriftlig fråga 2022/23:506 av Linda W Snecker (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-30
Överlämnad
2023-03-30
Anmäld
2023-03-31
Svarsdatum
2023-04-05
Sista svarsdatum
2023-04-05
Besvarad
2023-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Trafikverket är återigen i blåsväder. Fredagen den 17 mars utlyste verket en så kallad särskild händelse för att kunna kraftsamla beträffande den kommande tågplanen. Beslutet berör samtliga delar av Trafikverket och gäller från den 15 mars och sex månader framåt.

Trafikverket har inte kunnat ge besked i tid vad gäller banarbeten som i sin tur påverkar tågtrafiken och biljettförsäljningen. Bland annat har SJ inte kunnat släppa tågbiljetter som tänkt mellan Stockholm och Göteborg under påskhelgen, och även sommarens biljetter riskerar att bli försenade. I nuläget kan resenärer bara boka biljetter fram till den 28 maj hos SJ.

I december införde Trafikverket ett nytt digitalt planeringssystem för tågtrafiken i Sverige, Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK). Det har nu gått tre månader, och systemet fungerar fortfarande inte som det var tänkt, vilket drabbar både resenärer och tågföretag hårt. Även verkets anställda vittnar om en stor arbetsbelastning kopplad till det nya planeringssystemet med höga sjukskrivningstal som följd.

Trafikverket har dragits med stora problem under en längre tid, och det går inte åt rätt håll.

Med anledning av det allvarliga läget vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Hur tänker statsrådet säkerställa att Trafikverket förbättrar sin förmåga att leda, planera och tilldela kapacitet för tågtrafiken?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:506 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02187 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:506 av Linda W Snecker (V)
Trafikverkets problem

Linda W Snecker har frågat mig hur jag tänker säkerställa att Trafikverket förbättrar sin förmåga att leda, planera och tilldela kapacitet för tågtrafiken.

Jag kan konstatera att införandet av ett nytt planeringssystem för järnvägstrafiken har medfört problem i Trafikverkets planeringsarbete. Det nya systemet är en av de största förändringarna som skett inom järnvägsbranschen på väldigt länge. Det är en viktig omställning som behöver genomföras i syfte att digitalisera och modernisera tågplaneringen och göra den enklare, snabbare och mer transparent.

Det är bekymmersamt att järnvägsföretag fått det svårt att planera sin verksamhet med negativa konsekvenser för resenärer och transportköpare. Trafikverket har nu inlett en kraftsamling för att komma till rätta med problemen. Det innefattar bland annat att leverantören av det nya systemet arbetar med att förbättra prestandan vilket har gett positiva resultat. Trafikverket fortsätter även att förbättra de interna arbetssätten och förstärker med personal. Trafikverket har en löpande dialog med järnvägsbranschen om framdrift och de olika åtgärder som vidtas.

För mig är det angeläget att de inkörningsproblem som förekommer med det nya systemet åtgärdas så att dess fulla effekt kan uppnås. Jag kommer fortsatt att nära följa Trafikverkets förbättringsarbete. Det är av stor betydelse att Trafikverkets tågplanering fungerar och att biljetter finns till försäljning med tillräcklig framförhållning.

Stockholm den 4 april 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.