Totalförsvarsövning

Skriftlig fråga 2015/16:1000 av Allan Widman (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-17
Överlämnad
2016-03-17
Anmäld
2016-03-18
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap (MSB) har en inriktning mot en första totalförsvarsövning år 2024. Försvarsministern är ansvarig i regeringen för totalförsvarsplaneringen.

Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att en totalförsvarsövning kommer till stånd inom nuvarande försvarsbeslutsperiod?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1000 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00456/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1000 av Allan Widman (L) Totalförsvarsövning

Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att en totalförsvarsövning kommer till stånd inom nuvarande försvarsbeslutsperiod.

Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 – 2020 är att höja den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerhetsställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Den nya inriktningen innebär att vi skapar ett modernt totalförsvar för att kunna hantera de utmaningar och hot som följer av det säkerhetspolitiska läget.

Regeringen fattade den 10 december 2015 beslut om ett uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende totalförsvarsplanering. En uppgift i detta beslut var att myndigheterna ska lämna förslag om gemensamma grunder för en sammanhängande planering för totalförsvaret senast den 10 juni 2016. De gemensamma grunderna ska omfatta en beskrivning av hur arbetet med en sammanhängande planering för totalförsvaret bör bedrivas.

Övningar är en viktig del för att öka förmågan i totalförsvaret och jag ser fram emot myndigheternas gemensamma förslag på hur arbetet med att skapa ett modernt totalförsvar ska bedrivas. Det är rimligt att avvakta detta förslag.

Stockholm den 30 mars 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.