Tobaksskattedirektivet

Skriftlig fråga 2022/23:639 av Tobias Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-05
Överlämnad
2023-05-08
Anmäld
2023-05-09
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Inom kort väntas EU lägga fram ett förslag om reform av tobaksskattedirektivet. På flera punkter finns det skäl att som svensk politiker hålla ögonen på detta. Att det svenska snuset inte ska påverkas har vi redan hört löften om, både från Europeiska kommissionen och från finansministern.

Vad avsikten är med de allt populärare nikotinpåsarna är dock oklart. Det torde vara uppenbart att alla andra alternativ på tobak och nikotin är bättre än traditionella cigaretter. Därför är det för folkhälsans skull, och i enlighet med principen om harm reduction, viktigt att säkerställa att alternativen till rökning inte missgynnas i tobaksskattedirektivet genom till exempel skattechocker.

Kommissionen har inte berättat vare sig när den tänker lägga förslaget eller vad det slutliga innehållet blir. Sannolikt kommer det först efter det svenska ordförandeskapet, vilket innebär att vi fullt ut kan utöva vårt förhandlingsutrymme.

Mot bakgrund av detta önskar jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson följande: 

 

Är ministern beredd att lova att försvara en rimlig beskattningsnivå, inte bara för snuset utan även för nikotinpåsar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:639 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01591 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:639 av Tobias Andersson (SD)
Tobaksskattedirektivet

Tobias Andersson har frågat mig om jag är beredd att lova att försvara en rimlig beskattningsnivå, inte bara för snuset, utan även för nikotinpåsar. Frågan är ställd mot bakgrund av att Europeiska kommissionen förväntas lägga fram ett förslag om ändringar i det EU-direktiv som reglerar beskattning av tobaksprodukter. Som Tobias Andersson nämner i frågan är det dock oklart när ett förslag kommer att läggas fram och vad det kommer att innehålla. Det är således inte klart om ett förslag kommer att omfatta nikotinpåsar, vilka inte omfattas av dagens direktiv. Om de skulle omfattas av förslaget är det oklart vilka regler eller skattenivåer som kommer att föreslås, och hur dessa regler skulle passa in i direktivets struktur i stort. När Europeiska kommissionen väl lägger fram ett förslag kommer regeringen att analysera det för att se om reglerna för olika typer av produkter är rimliga i förhållande till varandra.

Stockholm den 17 maj 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.