Tillgängliggörande av forskning i skolan

Skriftlig fråga 2015/16:1096 av Ida Drougge (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-11
Överlämnad
2016-04-12
Anmäld
2016-04-13
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Forskning visar att barn som arbetar med både tallinjen och arbetsminnet för att lära sig matematik får förståelse för matematiken både lättare och snabbare. Torkel Klingberg, professor i neurovetenskap, KI, har bland annat studerat detta på totalt 650 sexåringar i samarbete med flertalet skolor i Stockholmsområdet.

Barnen har under en halvtimme per dag under åtta tio veckor fått använda sig av en Ipad var för att spela Graphogame, som finns med tillhörande lärarbeskrivning, för att lära sig matematik på ett förståeligare sätt.

Den forskning som finns och uppföljningen av det visar att detta ger en markant förbättring av matematikkunskaperna i förhållande till andra åtgärder såsom mindre klasser och bättre lärare. Detta har resulterat i att man i Finland har infört programmet nationellt så att alla sexåringar i hela Finland får ta del av det. Tillsammans med Plan Ceibal Foundation har projektet även startat i Uruguay och Australien, och liknande projekt är på gång även i Kenya och Mexiko.

 

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga utbildningsminister Gustav Fridolin vad han avser att göra för att framgångsrik forskning likt denna projekt ska nå klassrum och elever i Sverige.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1096 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/01816/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1096 av Ida Drougge (M) Tillgängliggörande av forskning i skolan

Ida Drougge har frågat mig vad jag avser att göra för att framgångsrik forskning ska nå klassrum och elever i Sverige.

Enligt skollagen ska all undervisning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fortbildningssatsningen Matematiklyftet bygger på en modell om kompetensutveckling som har starkt stöd i forskning om skolutveckling och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Även det matematikdidaktiska materialet baseras på forskning om lärande och undervisning i matematik.

Inom ett antal ämnen och områden finns Ämnesdidaktiska resurscentrum, däribland Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). De har bland annat i uppgift att stimulera den ämnesdidaktiska forskningen och sprida dess resultat.

Den 1 januari 2015 inrättades den nya myndigheten Skolforsknings-institutet. Myndigheten ska bland annat bidra till att ge verksamma inom skolväsendet goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt samt utlysa medel för praktiknära forskning. Skolforsknings-institutets huvuduppgift är att göra s.k. systematiska översikter av praktiknära forskning om förskola, skola och vuxenutbildning. Två av de systematiska översikter som för närvarande genomförs handlar om matematikundervisning.

Stockholm den 20 april 2016

Gustav Fridolin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.