Till innehåll på sidan

Tillgången till bostäder för försvarsanställda

Skriftlig fråga 2015/16:819 av Jan R Andersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-17
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

För att Försvarsmakten ska kunna rekrytera och behålla personal krävs att man kan erbjuda en bra helhetslösning för personalen. Det inkluderar allt från löner och förmåner till intressant utbildning och tillgång till bra bostäder. Just bostadstillgången är en viktig del i det helhetspaketet. I dag råder bostadsbrist på många platser i Sverige. Det gör att det både är svårt och ofta dyrt att få tag på en bostad som passar de behov man har som officer, soldat, sjöman eller gruppbefäl.

Därför behövs goda förslag på hur bostadssituationen kan förbättras för försvarets personal. Stiftelsen MHS-Bostäder i Stockholmsområdet är ett bra exempel där man tillhandahåller ett prisvärt boende för försvarets personal som behöver ett tillfälligt boende. Försvarsminister Peter Hultqvist var själv med och invigde 111 nya MHS-lägenheter i Kungsängen i januari 2015. Jag har i en tidigare skriftlig fråga pekat på att MHS-Bostäder skulle kunna få ett utökat uppdrag eller fungera som modell för att lösa bostadssituationen på orter även utanför Stockholmsregionen.

Moderaterna har även lyft fram förslaget att Försvarsmaktens behov särskilt ska beaktas i det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och i länsstyrelsernas ansvar för analys och uppföljning av bostadsförsörjningen och dess planering.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Hur avser försvarsministern att verka för att använda de goda exempel och förslag som finns för att förbättra de försvarsanställdas bostadssituation?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:819 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00228/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:819 av Jan R Andersson (M) Tillgången till bostäder för försvarsanställda

Jan R Andersson har frågat mig hur jag avser att verka för att använda de goda exempel och förslag som finns för att förbättra de försvarsanställdas bostadssituation?

Tillgången till bostäder för Försvarsmaktens personal är en viktig fråga, inte minst för möjligheten att rekrytera och behålla gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvarsmakten förväntas vara en attraktiv arbetsgivare och då är boendefrågan en viktig del i sammanhanget.

Försvarsmakten arbetar aktivt med frågan om boende för sina anställda och har ett gott samarbete med Stiftelsen MHS-Bostäder. Stiftelsen utför ett värdefullt arbete i detta sammanhang. De bostäder som förra året invigdes i Kungsängen utgör ett gott exempel på detta. Regeringen har självfallet ett intresse av att lyfta fram goda exempel på hur man kan lösa bland annat försvarsanställdas bostadssituation. Ett annat gott exempel är de regionala initiativ som tagits inom ramen för Försvarsmaktsråd, i samarbete mellan kommuner, förband, myndigheter och andra aktörer.

Stockholm den 24 februari 2016

Peter Hultqvist

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.