Tillgång till brandstoppande medel

Skriftlig fråga 2015/16:669 av Lotta Olsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-22
Överlämnad
2016-01-22
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 skapade stort mänskligt lidande och materiell förödelse. I takt med klimatförändringarna kommer väderrelaterade kriser som till exempel skogsbränder att bli vanligare. Därför är det centralt att vi drar lärdom av den stora skogsbranden 2014 och blir bättre på att hantera liknande händelser i framtiden.

Skogsbranden fick en mycket stor spridning och omfattade ett område på ca 13 800 hektar. De utredningar som gjorts pekar på ett antal brister som gjorde att branden inte kunde begränsas i ett tidigt skede. Jag skulle vilja uppehålla mig kring en specifik aspekt, nämligen tillgången till brandstoppande medel.

I bland annat Medelhavsländerna, USA och Brasilien används ett rödfärgat gödningsmedel som släpps över områden där man absolut inte vill att branden ska dra fram. Medlet fördröjer och förhindrar brandspridningen och kan användas för att hindra att branden når till exempel bebyggelse eller lättantändlig terräng. Detta medel används inte i Sverige för närvarande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Tänker statsrådet vidta någon åtgärd för att man i Sverige ska köpa in och använda det brandstoppande medlet som ett antal andra länder med skogsbrandsproblematik har tillgång till?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:669 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00612/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:669 av Lotta Olsson (M) Tillgång till brandstoppande medel

Lotta Olsson har frågat mig om jag tänker vidta någon åtgärd för att man i Sverige ska köpa in och använda det brandstoppande medlet som ett antal andra länder med skogsbrandsproblematik har tillgång till.

Det är av grundläggande betydelse att samhället har god förmåga att både förebygga bränder och genomföra så effektiva insatser som möjligt när bränder uppstår.

Det är kommunen som ansvarar för räddningstjänst inom kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten ska enligt den lagen planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Detta innebär att det är kommunen som ska avgöra vilken utrustning och teknik som ska kunna användas vid räddningsinsatser. Ansvaret för räddningstjänsten vid en skogsbrand ligger i första hand på berörd kommun.

I sammanhanget finns det skäl att uppmärksamma att användandet av kemiska tillsatser vid brandbekämpning kan innebära risker för människor och miljö. Den typen av medel bör därför enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap användas med restriktivitet. Myndigheten arbetar aktivt för att minska användningen av sådana medel vid brandsläckning.

Samhällets räddningstjänst har stor betydelse för människors säkerhet och trygghet. Jag följer därför i flera olika avseenden noga utvecklingen på området och kommer vid behov att vidta de åtgärder som är nödvändiga.

Stockholm den 3 februari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.