Taktisk transportflygförmåga

Skriftlig fråga 2020/21:885 av Roger Richthoff (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-12-07
Överlämnad
2020-12-07
Anmäld
2020-12-08
Svarsdatum
2020-12-16
Sista svarsdatum
2020-12-16
Besvarad
2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Taktisk transportflygförmåga är avgörande för att snabbt kunna transportera trupp, materiel och förnödenheter i händelse av höjd beredskap eller mobilisering. I det svenska flygvapnet har 71. transportflygdivisionen vid Skaraborgs flygflottilj (F7) i Såtenäs ansvaret för denna verksamhet.

Försvarsmakten förfogar sammanlagt över åtta TP 84 Hercules transportflygplan, men av dessa åtta flygplan används endast sex stycken i den dagliga flygtjänsten. Resterande två flygplan står sedan ett par år uppställda utomhus på en gräsyta utanför Cambridge i England. Och detta samtidigt som behovet av denna resurs – på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde – är det största sedan kalla krigets dagar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Av vilken anledning står 25 procent av det svenska flygvapnets taktiska transportflygförmåga uppställd på en gräsyta i England, och varför har inte försvarsutskottet informerats om detta?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:885 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2020/21:885 av Roger Richthoff (SD)
Taktisk transportflygförmåga

Roger Richthoff har frågat mig av vilken anledning 25 procent av det svenska flygvapnets taktiska transportflygförmåga står uppställd på en gräsyta i England, och varför försvarsutskottet inte har informerats om detta.

I budgetpropositionen för 2016 redovisade regeringen för riksdagen att två stycken Tp 84 Herculesflygplan i enlighet med Försvarsmaktens planering för flygsystemets fortsatta vidmakthållande tagits ur drift under 2014. Antalet operativa Tp 84 har som en konsekvens av beslutet nedgått från åtta till sex.

Det ligger inom Försvarsmaktens mandat att inom tilldelad ekonomisk ram avgöra hur tillgängliga resurser ska användas för att lösa myndighetens uppgifter.

Stockholm den 16 december 2020

Peter Hultqvist

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.