Systembolagets monopol

Skriftlig fråga 2022/23:708 av Rasmus Ling (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-24
Överlämnad
2023-05-24
Anmäld
2023-05-25
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Regeringen har aviserat att man kommer att lägga ett förslag om att möjliggöra gårdsförsäljning av alkohol, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas. Ansvarigt statsråd har i två svar på skriftliga frågor meddelat att regeringen inte vill fråga EU-kommissionen om ett förhandsutlåtande vad gäller monopolet, utan att frågan om gårdsförsäljning ska beredas på Regeringskansliet på sedvanligt sätt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Kan ministern garantera att Systembolagets monopol kommer att upprätthållas?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:708 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)


Svar på fråga 2022/23:708 av Rasmus Ling (MP)
Systembolagets monopol

Rasmus Ling har frågat mig om jag kan garantera att Systembolagets monopol kommer att upprätthållas.

Gårdsförsäljningsutredningens (S 2020:15) betänkande En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) har remissbehandlats och ett stort antal remissinstanser har svarat på remissen. Det sedvanliga arbetet med att bereda remissinstansernas synpunkter pågår. I detta arbete behöver bland annat frågans komplexitet och tänkbara konsekvenser beaktas. Regeringen ser positivt på att möjliggöra frågan om småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att detaljhandelsmonopolet värnas.

Stockholm den 31 maj 2023

Jakob Forssmed

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.