Systembolaget

Skriftlig fråga 2022/23:584 av Marianne Fundahn (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-20
Överlämnad
2023-04-21
Anmäld
2023-04-25
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Om gårdsförsäljning av alkohol införs i Sverige riskerar vi att bryta mot undantaget som EU har gett Sverige, och då kan undantaget tas bort och alkoholmonopolet försvinna. Detta skulle kunna innebära att utdelningen från Systembolaget, som uppgår till flera hundra miljoner, skulle försvinna eller minska rejält. Skulle vi trots allt få behålla undantaget skulle det innebära minskade intäkter för Systembolaget.

Min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson är: 

 

Vad avser ministern, som är ansvarig för de statliga bolagen, att göra för att Systembolaget inte ska lida ekonomisk skada av ett eventuellt beslut om gårdsförsäljning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:584 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01438 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:584 av Marianne Fundahn (S)
Systembolaget

Marianne Fundahn har frågat mig vad jag, som ansvarig för de statliga bolagen, avser att göra för att Systembolaget Aktiebolag (Systembolaget) inte ska lida ekonomisk skada av ett eventuellt beslut om gårdsförsäljning.

Riksdagen har i sitt tillkännagivande uttalat att regeringen bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas (bet. 2017/18:SoU8 punkt 4, rskr. 2017/18:260). Frågan om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker bereds inom Regeringskansliet. I arbetet ingår att utvärdera konsekvenser av gårdsförsäljning. Regeringen ser positivt på att möjliggöra gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att detaljhandelsmonopolet värnas.

Stockholm den 3 maj 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.