Sveriges stöd till Turkiet för flyktingar

Skriftlig fråga 2015/16:520 av Kerstin Lundgren (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-18
Sista svarsdatum
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

EU-kommissionen har utlovat att de 28 EU-länderna ska bidra med 2,5 miljarder euro till stöd för flyktingar i Turkiet. För Sveriges del, har statsministern sagt, handlar det om 77 miljoner euro, ungefär 700 miljoner kronor. Stödet ska gå specifikt till att förbättra situationen för flyktingarna i Turkiet. Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

  1. Från vilket utgiftsområde avser statsrådet och regeringen att finansiera stödet om 700 miljoner kronor till Turkiet?
  2. Inbegrips stödet till Turkiet inom ramen för den nya femåriga biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska lindra effekterna av konflikten både inne i Syrien och för utsatta grupper i grannländerna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:520 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:520 av Kerstin Lundgren (C) Sveriges stöd till Turkiet för flyktingar

Kerstin Lundgren har frågat mig om Sveriges åtagande beträffande finansiellt stöd till Turkiet.

Regeringen välkomnar att EU:s och Turkiets stats- och regeringschefer

i anslutning till toppmötet den 29 november tillkännagav att EU under 2016-2017 bidrar med 3 miljarder euro till insatser för att bistå i hanteringen av flyktingsituationen i Turkiet, inkl. för att förbättra levnadsvillkor för och integration av de syriska flyktingarna i landet.

Som en del av EU:s åtagande har Sverige utlovat ett nationellt bidrag

upp till i storleksordningen 700 miljoner kronor under två år. Det svenska bidraget avseende år 2016 finansieras inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. För 2016 innebär detta att medel för ändamålet föreslås återföras biståndsanslaget utöver regeringens överenskommelse om att högst 30 % av biståndsramen ska utgöras av kostnader för flyktingmottagande.

Detta gemensamma åtagande på EU-nivå kompletterar det bilaterala stödet till Turkiet i form av svenskt reformstöd och den svenska biståndsstrategin för Syrienkrisen, vilken innehåller insatser i Turkiet.

Stockholm den 13 januari 2016

Isabella Lövin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.