Till innehåll på sidan

Sveriges stöd till det jordbävningsdrabbade Ecuador

Skriftlig fråga 2015/16:1158 av Hans Linde (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-27
Överlämnad
2016-04-27
Anmäld
2016-04-28
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Lördagen den 16 april kl. 18.58 drabbades Ecuador av den värsta jordbävningen i landets historia. Skalvet mätte 7,8 på Richterskalan, och över 650 döda kroppar har hittills påträffats under rasmassorna. 58 människor saknas, enligt de senaste uppgifterna.

Över 16 600 sårade människor har fått vård, och 26 000 människor är hemlösa. 6 998 hus är totalförstörda. 2 740 hus, 71 kilometer väg och 281 skolor har skadats av skalvet. Omkring en halv miljon människor behöver mathjälp, enligt FN:s livsmedelsprogram WFP. Enligt preliminära beräkningar väntas kostnaderna för jordbävningen bli omkring 25 miljarder kronor, och det kommer att ta flera år för samhället att återhämta sig. Över 700 efterskalv har uppmätts efter jordbävningen, varav tre mätte över 6 på Richterskalan.

Hittills har 28 länder skickat hjälp till Ecuador. Varje timme är värdefull. Bland de länder som bidragit finns USA och Argentina men också Spanien och Schweiz. Sverige har tidigare bistått andra länder i liknande situationer. Ministern besöker i skrivande stund Nepal, på årsdagen av jordbävningen som drabbade landet 2015, för att följa upp den svenska hjälpinsatsen.

Behoven i Ecuador är stora, och alla insatser behövs.

Jag vill därför fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att Sverige ska bistå Ecuador i den akuta nödsituation som landet befinner sig i?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1158 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1158 av Hans Linde (V) Sveriges stöd till det jordbävningsdrabbade Ecuador

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att Sverige ska bistå Ecuador i den akuta nödsituation som landet befinner sig i.

Behoven i Ecuador är mycket stora vad gäller mat, rent vatten, tak över huvudet och hälsoinsatser för de 350 000 som nyligen drabbades av den kraftiga jordbävningen. Det var den kraftigaste jordbävningen som landet upplevt på 50 år och förödelsen är stor.

UD och Sida följer situationen noga tillsammans med personal på ambassaden i Bogotá och har beredskap för att snabbt bevilja stöd till partners enligt det upparbetade system som finns för akuta humanitära kriser. Hittills har Sida beslutat om stöd på sammanlagt 11,04 miljoner kronor som fördelats till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) för insatser inom logistik, tidig återuppbyggnad, samt vatten, sanitet och hygien, till Action Contre la Faim (ACF) för att hjälpa 900 familjer med vatten, sanitet och hygien, till Norska Flyktingrådet (NRC) för att skapa förutsättningar för 2 000 barn att kunna återgå till skolan vid terminsstarten nästa vecka, till Svenska Rödakorset för insatser inom vatten, sanitet och hygien samt tidig återuppbyggnad, och till Svenska Kyrkan för insatser inom vatten och sanitet samt för psykosocialt stöd.

Sverige är även en av de största givarna vad gäller kärnstöd till flera humanitära organisationer som WFP, OCHA, UNHCR och ICRC. Kärnstöden gör det möjligt för dessa organisationer att agera snabbt, effektivt och samordnat vid akuta humanitära insatser som nu vid jordbävningen i Ecuador.

Stockholm den 4 maj 2016

Isabella Lövin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.