Till innehåll på sidan

Sveriges åtgärder för att inkludera Taiwan i WHA

Skriftlig fråga 2022/23:612 av Nima Gholam Ali Pour (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-27
Överlämnad
2023-04-27
Anmäld
2023-04-28
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 21–30 maj kommer World Health Assembly äga rum i Genève. Ett land som är exkluderad från denna församling är demokratin Taiwan, detta trots att Taiwans arbete med hälsofrågor ligger i framkant.

Taiwan har bidragit till den globala responsen mot pandemier som sars, ebola och covid-19. Taiwan har också fått beröm för sin snabba och effektiva hantering av covid-19, som har hållit smittspridningen och dödstalen låga. Taiwan har donerat medicinsk utrustning och vacciner till andra länder.

Anledningen till att Taiwan har exkluderats från WHA och WHO är påtryckningar från Kina i syfte att isolera Taiwan. Förtroendet för WHA och WHO kommer att urholkas om organisationen exkluderar demokratier på grund av Folkrepubliken Kinas expansiva och militaristiska utrikespolitik.

Taiwan är exempel på ett land som har gjort stora framsteg i sitt hälsoarbete, trots politiska hinder och begränsade resurser. Taiwan har visat att det är möjligt att skapa ett hälso- och sjukvårdssystem som är tillgängligt, kvalitativt och rättvist för alla invånare.

I ett tidigare svar på frågan (2022/23:536) om vilka specifika åtgärder utrikesministern vidtar för att inom ramen för EU-ordförandeskapet lyfta behovet av att just Taiwan ska få en inbjudan att ingå i WHO:s och WHA:s arbete, har utrikesministern slentrianmässigt svarat att Sveriges representation i Genève har kontakter med Taiwans representationskontor, och utbyter löpande information med andra länder som också stöder Taiwans deltagande i WHO:s arbete. Detta säger inte mycket om vilka åtgärder Sverige avser att vidta för att avsluta exkluderingen av Taiwan från WHA och WHO.

Vi lever i en tid då demokratin och rättsstaten är utmanad på en internationell nivå av stormakter med helt andra system där folkstyret antingen är urholkat eller helt och hållet saknas. Nu mer än någonsin gäller det att ställa sig på rätt sida av historien.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att lyfta fram behovet av att Taiwan ska få en inbjudan till WHA som observatör?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:612 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/06426 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:612 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sveriges åtgärder för att inkludera Taiwan i WHA

Nima Gholam Ali Pour har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att lyfta fram behovet av att Taiwan ska få en inbjudan till WHA som observatör.

Jag har i svar på tidigare frågor, senast i svaret på frågorna 2022/23:535 Taiwans deltagande i WHO och WHA, 2022/23:536 Taiwans deltagande i WHO och WHA och 2022/23:554 Observatörsstatus för Taiwan, redogjort för regeringens hållning på det område Nima Gholam Ali Pour tar upp.

Sverige är del av en grupp länder i Genève som under flera års tid på olika sätt uppmanat WHO:s generaldirektör att bjuda in Taiwan att delta som observatör vid WHA. Detta kräver dock konsensus inom WHO, vilket i dag inte föreligger. Sverige fortsätter att aktivt och tillsammans med likasinnade att verka för detta.

Sverige stöttar även Taiwan genom ett aktivt utbyte om WHO:s arbete och om hälsofrågor mellan våra svenska diplomater och Taiwans representationskontor i Genève. Detta sker även i Stockholm mellan relevanta departement och Taiwans representationskontor som del av förberedelserna inför WHA.

Stockholm den 10 maj 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.