Till innehåll på sidan

Sveriges ansvar för oberoende nyhetsförmedling

Skriftlig fråga 2015/16:777 av Jan R Andersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-10
Överlämnad
2016-02-10
Anmäld
2016-02-11
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Sveriges Radio meddelade nyligen att Radio Sweden ska slås ihop med Ekot. Omorganiseringen av Radio Sweden innebär bland att nyhetsverksamheten på ryska upphör. Det är olyckligt att Sveriges Radio drar ned på de ryskspråkiga sändningarna i en tid när demokrati och yttrandefrihet är under hårt tryck av regimen i Moskva.

Att kunna styra informationsflödet är centralt för auktoritära regimers möjligheter att kunna upprätthålla sitt maktmonopol. I Ryssland har vi de senaste åren kunnat se hur de ryska myndigheterna har slagit ned hårt på oppositionella medier och även inskränkt yttrandefriheten på andra sätt. Ryssland använder också olika medier för att sprida propaganda och bedriva påverkansoperationer mot andra länder.

Behovet av alternativ information, för att skapa en motkraft mot propaganda, desinformation och ensidig nyhetsrapportering, är därför stort. I ljuset av detta är det olyckligt att nyhetssändningarna på ryska nu kommer att upphöra. Vi moderater har drivit frågan att Sverige måste bli bättre på att möta informationskrigföring på hemmaplan, men även vara aktiva med att kunna tillhandahålla oberoende information till länder där det fria ordet är på reträtt.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser ministern att agera för att Sverige även framgent ska bidra till en nyhetsförmedling som kan utgöra ett alternativ till de statskontrollerade ryska medierna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:777 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/00264/MF

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:777 av Jan R Andersson (M) Sveriges ansvar för oberoende nyhetsförmedling

Jan R Andersson har frågat mig hur jag avser att agera för att Sverige även framgent ska bidra till en nyhetsförmedling som kan utgöra ett alternativ till de statskontrollerade ryska medierna. Frågan ställs mot bakgrund av Sveriges Radios omorganisering av Radio Sweden och att Sveriges Radio meddelat att bland annat den ryska språkredaktionen läggs ned.

Det ingår i Sveriges Radios uppdrag att ge dels svenskar som befinner sig utomlands, dels utländsk publik, möjlighet att få information om och upprätthålla kontakt med Sverige. Programmen bör syfta till att ge kunskap om Sverige och bidra till förståelse för det svenska samhället. Sveriges Radio har haft detta uppdrag under lång tid och redovisar årligen till granskningsnämnden för radio och tv hur uppdraget utförts, se exempelvis Sveriges Radios public service-redovisning för 2014. Det sker inte någon reglering av på vilket eller vilka språk denna verksamhet ska bedrivas. Språkval är redaktionella beslut som fattas utan inblandning av regering och riksdag.

Inom ramen för det Sverigefrämjande arbete som bedrivs under Utrikesdepartementet arbetar myndigheten Svenska institutet med att sprida information om Sverige bland annat genom webbplatsen sweden.se som sedan 2016 även finns i en ryskspråkig version.

Stockholm den 17 februari 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.