Sveriges ambassad i Vitryssland

Skriftlig fråga 2015/16:1120 av Christian Holm Barenfeld (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-15
Överlämnad
2016-04-18
Anmäld
2016-04-19
Sista svarsdatum
2016-04-27
Svarsdatum
2016-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sedan 2008 har Sverige en ambassad i Vitryssland (Belarus). Från sommaren 2012 till sommaren 2013 hölls ambassaden obemannad på grund av att den dåvarande ambassadören utvisades av landets styrande regim. År 2013 kunde ambassaden åter bemannas, och sedan 2015 har vi åter en ambassadör i tjänst.

När ambassaden stängdes försvann den konsulära avdelningen från ambassaden. Självklart innebär det svårigheter för dem som vill söka visum till Sverige att funktionen inte finns på plats. Ett exempel på detta är att ambassaden inte har möjlighet att utfärda visum. Det innebär att vitryska utbytesstudenter som är i Sverige på stipendium tvingas att åka till Moskva för att få sitt visum. Detta är självklart ingen hållbar situation.

Sverige har under lång tid varit drivande för hårda krav på Vitryssland gällande demokrati och mänskliga rättigheter, och vi har varit starka kritiker av diktaturens frihetsinskränkningar och övergrepp på de mänskliga rättigheterna. Samtidigt har vi tydligt signalerat att vi välkomnar ökade kontakter mellan medborgarna inom EU och Vitryssland. Visumfrågan, och våra möjligheter att på ett enklare och närmare sätt kunna utfärda visum, blir i detta avseende en tydlig signal på vår inställning, men självklart också ett viktigt verktyg som underlättar för alla de vitryssar som vill resa mellan våra länder.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Kommer utrikesministern och regeringen att i närtid återigen uppgradera ambassaden i Minsk så att den åter ges möjlighet att utfärda viseringar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1120 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1120 av Christian Holm Barenfeld (M)
Sveriges ambassad i Vitryssland

Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag och regeringen i närtid kommer att uppgradera ambassaden Minsk så att den återigen ges möjlighet att utfärda viseringar.

Regeringen delar frågeställarens uppfattning att kontakter som skapas genom resor eller studentutbyten är viktiga för utvecklingen i Vitryssland och att vi därför bör underlätta sådana kontakter mellan

våra länder. Regeringen stödjer därför de pågående förhandlingarna

om ett viseringsförenklings- och återtagandeavtal med Vitryssland.

Utfärdandet av korttidsviseringar till Sverige hanteras sedan 2012 av Estland, inom ramen för så kallad viseringsrepresentation. Detta var

en direkt följd av att den löpande verksamheten vid den svenska ambassaden detta år fick avbrytas, sedan Vitryssland uppmanat den utsända personalen att lämna landet. Uppehålls- och arbetstillstånd,

som behöver utfärdas av en svensk ambassad, hanteras av ambassaden

i Moskva.

Verksamheten vid den svenska ambassaden i övrigt har därefter successivt kunnat återupptas. Mot bakgrund av det ansträngda resurs-läget finns dock för närvarande tyvärr inga planer på att återuppta migrationsverksamheten vid ambassaden, eftersom detta skulle kräva

att ytterligare resurser för utsänd och lokalanställd personal tillfördes verksamheten.

Stockholm den 28 april 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.