Till innehåll på sidan

Svenska vapen stärker militärjuntan i Myanmar

Skriftlig fråga 2022/23:469 av Håkan Svenneling (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-17
Överlämnad
2023-03-20
Anmäld
2023-03-21
Svarsdatum
2023-03-29
Sista svarsdatum
2023-03-29
Besvarad
2023-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den humanitära situationen i Myanmar är mycket allvarlig. Sedan militärkuppen för två år sedan har tusentals civila dödats, och över 1 miljon människor har tvingats på flykt. Möjligheterna att nå fram med humanitär nödhjälp är ytterst begränsade. Särskilt utsatta är folkgruppen rohingyer. FN:s råd för mänskliga rättigheter betecknar situationen i Myanmar som katastrofal.

Enligt FN har militärjuntan attackerat civila med både artilleri och flygräder. I april 2022 rapporterade Ekot om hur svenska vapen används mot civila mål i Myanmar.

Under 70- och 80-talen exporterade Sverige granatgeväret Carl Gustaf till Myanmar. Trots att det gått flera decennier används de fortfarande av militären. Det har också avslöjats att granatgevär som exporterades till Indien i början av 00-talet sedan skickats vidare till Myanmar. Helt i strid mot det slutanvändarintyg som fanns med tillverkaren Saab. Nyligen rapporterade organisationen Justice for Myanmar att viktiga reservdelar till granatgevären i form av tändrör exporterats vidare från Indien så sent som 2022.

EU har haft sanktioner mot export till Myanmar sedan 1996, vilka skärptes 2018 i och med de brutala övergreppen mot rohingyerna. Trots att det finns ett vapenembargo från EU mot Myanmar som Sverige är tvunget att följa används alltså svenska vapen av militärjuntan i Myanmar.

Sverige har också i närtid exporterat s.k. produkter med dubbla användningsområden, i form av forensisk teknik till Myanmars polis. I Myanmar är polis och militär närstående, vilket innebär att det inte går att säkerställa att tekniken endast har gått till polis. Risken finns att även sådan svensk export nu har använts för inhemskt förtryck.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Vilka åtgärder vidtar den svenska regeringen för att stoppa vidareexporten och säkerställa att militärjuntan i Myanmar inte stärks med svenska vapen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:469 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)


Svar på fråga 2022/23:469 av Håkan Svenneling (V)
Svenska vapen stärker militärjuntan i Myanmar

Håkan Svenneling har frågat mig vilka åtgärder den svenska regeringen vidtar för att stoppa vidareexport av svenska vapen och säkerställa att militärjuntan i Myanmar inte stärks med svenska vapen.

EU införde 1996 ett vapenembargo mot Myanmar samt ett embargo mot produkter som kan användas för internt förtryck. Detta embargo utgör ett ovillkorligt hinder för export av svensk krigsmateriel till landet. Sverige har inte exporterat krigsmateriel till Myanmar sedan 1983 och inte heller vidareexport av svensk krigsmateriel har tillåtits. Situationen i Myanmar är mycket allvarlig sedan militärkuppen för drygt två år sedan. Sverige stödjer ett kraftfullt agerande från EU gentemot militärjuntan i Myanmar, inklusive genom sanktioner riktade mot militären och dess intressen.

Svensk krigsmateriel som licenstillverkats i utlandet var under många år undantaget från slutanvändarintyg. Granatgeväret Carl Gustaf har licenstillverkats i Indien sedan 1970-talet. Även materiel som exporterats från Sverige före mitten av 1980-talet saknar i många fall slutanvändarintyg. Det finns dock ett äldre välkänt exempel på granatgevär med slutanvändaråtaganden som avletts från Indien till Myanmar. Det ärendet blev föremål för en omfattande uppföljning. I ljuset av det gjorde ISP bedömningen att Indien tar sina gällande slutanvändaråtaganden gentemot Sverige på allvar och motverkar avledning.

Sedan den 1 mars 2022 finns ett system för efterkontroller i utlandet som gäller för nya affärer. Detta system omfattar verifikationsbesök i länder som, bland annat, mottar Carl Gustaf och syftar till att motverka avledning.

Stockholm den 29 mars 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.