Svenska Spel AB:s framtid

Skriftlig fråga 2022/23:849 av Jonas Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-07
Överlämnad
2023-07-09
Besvarad
2023-07-24
Sista svarsdatum
2023-07-24
Svarsdatum
2023-07-24
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Det statliga bolaget Svenska Spel AB verkar på två olika slags spelmarknader i Sverige på samma gång. Dels verkar man genom Svenska Spel Sport & Casino på en konkurrensutsatt kommersiell marknad inom ramen för det svenska licenssystemet på spelmarknaden – en marknad som bland annat erbjuder spel i form av vadslagning och onlinekasino och som har funnits på plats sedan omregleringen för några år sedan. Dels verkar man på en marknad där det finns ett monopol och som främst erbjuder lotter.

Sverigedemokraterna har sedan flera år tillbaka motionerat i riksdagen om att staten ska upphöra med att vara en aktör på den konkurrensutsatta spelmarknaden och i stället avyttra den del av Svenska Spel som verkar där. Som skäl för detta har vi anfört att det inte är rimligt att staten spelar dubbla roller som kan riskera trovärdigheten genom att både reglera och utöva tillsyn på spelmarknaden och vara en deltagande aktör på samma marknad.

Utöver Sverigedemokraterna så har även andra riksdagspartier som numera dessutom sitter i regeringsställning motionerat i riksdagen under förra mandatperioden om att avyttra den konkurrensutsatta delen av Svenska Spel.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att den konkurrensutsatta delen av Svenska Spel AB ska avyttras?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:849 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/02163 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:849 av Jonas Andersson (SD)
Svenska Spel AB:s framtid

Jonas Andersson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att den konkurrensutsatta delen av AB Svenska Spel ska avyttras.

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen om en ny spelreglering, som trädde i kraft den 1 januari 2019, spellagen (2018:1138). Regleringen innebär att stora delar av spelmarknaden har konkurrensutsatts genom att ett licenssystem med ett starkt konsumentskydd har införts.

På marknaden för kommersiellt online-spel och vadhållning återfinns de spelbolag som har ansökt om och fått licens beviljad av Spelinspektionen, inklusive AB Svenska Spel.

AB Svenska Spel och övriga bolag med statligt ägande styrs, liksom privat ägda aktiebolag, med aktiebolagslagen (2005:551) som grund. Det är bolagets styrelse och övriga ledning, inom ramen för den verksamhetsinriktning som staten som aktieägare har bestämt, som ansvarar för bolagets organisation och för förvaltningen av bolagets operativa verksamhet.

Regeringen har för närvarande inte för avsikt att ta initiativ till att den konkurrensutsatta delen av AB Svenska Spel ska avyttras.

Stockholm den 24 juli 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.