Till innehåll på sidan

Svenska flygstridskrafters operativa markmålsbekämpningsförmåga

Skriftlig fråga 2015/16:694 av Allan Widman (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-26
Överlämnad
2016-01-27
Anmäld
2016-01-28
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Small diameter bomb (SDB) är det amerikanska flygvapnets mest moderna vapen för markmålsbekämpning, med synnerligen väl avgränsad verkan och en utomordentlig räckvidd om hundratalet kilometer.

Integrering av markmålsvapnet SDB till JAS 39C/D pågår sedan flera år.

 

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder, så att markmålsvapnet SDB kan förklaras fullt operativt i de svenska flygstridskrafterna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:694 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00125/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:694 av Allan Widman (L) - Svenska flygstridskrafters operativa markmålsbekämpningsförmåga

Allan Widman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder, så att markmålsvapnet small diameter bomb (SDB), i Försvarsmakten benämnt GBU-39, kan förklaras fullt operativt i de svenska flygstridskrafterna.

Integrationen av den lätta GPS-styrda bomben GBU-39 är en del av införandet av materielsystemversion 20 till JAS 39C/D och beslutades av regeringen 2010. Regeringen följer myndigheternas arbete med detta införande.

Enligt Försvarsmakten införs materielsystemversion 20 under första halvåret 2016 och samtliga stridsflygdivisioner opererar systemet från och med juli månad. Därefter kommer förmågan att verka med systemet kontinuerligt öka.

Stockholm den 3 februari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.