Till innehåll på sidan

Svenska ambitioner vid Nato-toppmötet i Warszawa

Skriftlig fråga 2015/16:567 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-12-29
Överlämnad
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-18
Sista svarsdatum
2016-01-18
Besvarad
2016-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Natos toppmöte i Wales i september 2014 blev bra och positivt för en del länder även utanför organisationen. Ett särskilt fokus kom att riktas mot några särskilt närstående vänner som Sverige och Finland genom Enhanced Opportunities Partners (EOP) där deras roll som särskilda partners understryks. Det får sägas vara en framgång för den dåvarande svenska regeringen och något den nuvarande regeringen ofta framhäver som positivt i relationerna med Nato. Nu pågår för fullt planeringen inför Natos nästa toppmöte – i Warszawa i juli 2016. På agendan kommer bland annat att stå hur det gemensamma försvaret med sina unika säkerhetsgarantier kan fördjupas. Det kan bland annat handla om ytterligare markerad närvaro i Centraleuropa. Nato visar också att dörren står öppen för nya medlemmar då Montenegro förväntas bli 29:e medlemsstaten.

Vad har försvarsminister Peter Hultqvist och den nuvarande regeringen för ambitioner och agenda att driva utifrån svenska intressen så att Nato-mötet i Warszawa 2016 kan bli till samma fördel för vårt land som toppmötet i Wales i september 2014?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:567 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00001/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:567 av Hans Wallmark (M) om svenska ambitioner vid Nato-toppmötet i Warszawa

Hans Wallmark har frågat mig vad jag och den nuvarande regeringen har för ambitioner och agenda att driva utifrån svenska intressen så att Nato-mötet i Warszawa 2016 kan bli till samma fördel för vårt land som toppmötet i Wales i september 2014.

Sverige fortsätter att utveckla samarbetet med Nato, tillsammans med Finland, utifrån vårt deltagande i det fördjupade partnerskapet Enhanced Opportunities Programme. Det handlar om politisk dialog, övningssamarbete och informationsutbyte. Särskilt viktig är den dialog om säkerheten i närområdet som Sverige och Finland för med Nato sedan ett år tillbaka.

Inför toppmötet i Warszawa den 8-9 juli 2016 ligger Natos fokus på det kollektiva försvaret och genomförandet av den militära åtgärdsplanen Readiness Action Plan. Relationen till Ryssland fortsätter att stå högt på Natos dagordning, liksom situationen i det södra grannskapet. Det finns i nuläget inga formella beslut fattade om vare sig agenda för toppmötet eller eventuellt partnerdeltagande.

Regeringen verkar för att partners bjuds in till toppmötet i Warszawa, för att diskutera aktuella säkerhetspolitiska utmaningar i bredare krets. Substansfrågorna bör enligt regeringens uppfattning stå i fokus för partnermedverkan snarare än att partners bjuds in kopplat till särskilda format. Sverige är framför allt intresserat av dialog om utvecklingen kring Östersjön, men också av andra säkerhetspolitiska frågor som kampen mot ISIL och situationen i Syrien/Irak.

Stockholm den 18 januari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.