Till innehåll på sidan

Svensk förmåga till luftburen sjömålsbekämpning

Skriftlig fråga 2015/16:1001 av Allan Widman (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-17
Överlämnad
2016-03-17
Anmäld
2016-03-18
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30
Besvarad
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Robotsystem 15 har under lång tid varit ryggraden i Sveriges förmåga till bekämpning av sjömål. En förmåga som med hänsyn till våra geografiska förutsättningar måste betecknas som helt avgörande.

Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att Sverige över tid ska vidmakthålla förmågan till bekämpning av mål till sjöss med luftburen robot?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1001 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00457/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1001 av Allan Widman (L) Svensk förmåga till luftburen sjömålsbekämpning

Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Sverige över tid ska vidmakthålla förmågan till bekämpning av mål till sjöss med luftburen robot.

Jag delar Allan Widmans syn på att Sveriges samlade förmåga till bekämpning av sjömål är viktig. I den försvarspolitiska inriktningspropositionen anger regeringen att anskaffning av ny sjömålsrobot till marinstridskrafterna ska påbörjas under försvarsinriktningsperioden.

För närvarande pågår en studie i Försvarsmakten som analyserar olika åtgärder och alternativ för sjömålsrobot, både för marinen och för flygvapnet. Försvarsmaktens analys kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Stockholm den 30 mars 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.