Svar på frågor under sommaren

Skriftlig fråga 2022/23:842 av Lena Hallengren (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-05
Överlämnad
2023-07-05
Besvarad
2023-07-19
Sista svarsdatum
2023-07-19
Svarsdatum
2023-07-19
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsminister Ulf Kristersson (M)

 

Talmannens beslut om svarstiden för skriftliga frågor under sommaren 2023 lyder enligt följande: Skriftliga frågor som lämnas in efter torsdagen den 15 juni kl. 10.00 till och med torsdagen den 24 augusti kl. 10.00 ska besvaras inom 14 dagar efter det att frågan framställdes.

Trots denna tydliga information väljer statsråden på Utbildningsdepartementet att meddela frågeställaren att svar kommer ges först den 18 augusti. Förutom att talmannens beslut ignoreras tappar frågeinstrumentet sin betydelse om svaret kommer en och en halv månad framåt i tiden.

Exempel:

Meddelande om fördröjt svar på fråga 2022/23:841

av Niklas Sigvardsson (S) Förtroendet för regeringens forskningspolitik

Frågan kommer att besvaras fredagen den 18 augusti 2023.

Stockholm den 4 juli 2023

Mats Persson

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Ulf Kristersson:

 

Hur kommer statsministern att agera gentemot statsråden på Utbildningsdepartementet för att de ledamöter som ställer frågor ska få svar i enlighet med talmannens beslut?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:842 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)


Svar på fråga 2022/23:842 av Lena Hallengren (S)
Svar på frågor under sommaren

Lena Hallengren har frågat statsministern hur statsministern kommer att agera gentemot statsråden på Utbildningsdepartementet för att de ledamöter som ställer frågor ska få svar i enlighet med talmannens beslut.

Frågan har överlämnats till mig.

Frågeinstituten är ett led i riksdagens grundläggande kontrollmakt och det är därför viktigt att dessa institut fungerar tillfredsställande. För att frågeinstituten ska ha den verkan och funktion som förutsätts i regeringsformen och riksdagsordningen är det av särskild vikt att fördröjda svar i möjligaste mån undviks.

Det har sedan åtminstone 2020 förekommit att Utbildningsdepartementet under sommaren lämnat meddelande om fördröjt svar till riksdagens kammarkansli. Så har skett även i år beträffande fyra skriftliga frågor.

Jag har nu vidtagit åtgärder för att de frågor som ska besvaras av Utbildningsdepartementets statsråd under sommaren 2023 besvaras inom sådan tid som anges i talmannens beslut.

Stockholm den 19 juli 2023

Mats Persson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.