Strandskyddet

Skriftlig fråga 2015/16:673 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-22
Överlämnad
2016-01-25
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

I april förra året beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen.

Det är en angelägen fråga, inte minst för många mindre kommuner som upplever stora problem kopplat till dagens regler och tolkningen av dessa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

När och på vilket sätt avser ministern att återkomma till riksdagen med förslag till förändringar som uppfyller intentionerna i det tillkännagivande som riksdagen har gjort avseende strandskyddet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:673 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00207/Nm

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:673 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Strandskyddet

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig när och på vilket sätt jag avser att återkomma till riksdagen med förslag till förändringar som uppfyller intentionerna i det tillkännagivande som riksdagen har gjort avseende strandskyddet.

Regeringen kommer att samlat redogöra för hanteringen av tillkänna-givanden från riksdagen i den så kallade skrivelse 75. Frågan bereds nu

i Regeringskansliet och skrivelsen är planerad att beslutas i mars 2016.

Stockholm den 3 februari 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.