Till innehåll på sidan

Stoppade nyrekryteringar av arbetsmiljöinspektörer

Skriftlig fråga 2022/23:806 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-19
Överlämnad
2023-06-20
Anmäld
2023-06-21
Svarsdatum
2023-07-04
Sista svarsdatum
2023-07-04
Besvarad
2023-07-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetsmiljöverket (AV) har haft en målsättning om att utöka antalet arbetsmiljöinspektörer och har tidigare meddelat att antalet ska öka från 270 till 310 inspektörer. Detta dels för att möta utmaningen med arbetslivskriminalitet och inrättandet av sju så kallade a-krimcenter, dels för att klara av uppdraget i regeringens arbetsmiljöstrategi. Nu har ledningen för myndigheten meddelat att man inte kommer att kunna gå vidare med dessa rekryteringar på grund av ett ansträngt ekonomiskt läge. Generaldirektören hänvisar även till en osäkerhet kring tilldelningen av resurser framåt som en faktor, när man nu inte anställer i den omfattning man tidigare aviserat.

I budgetpropositionen för 2023 står att läsa att resurserna till AV ska räknas upp med ungefär 50 miljoner de kommande två åren. Men de signaler som nu sänds ut från myndigheten om osäkerhet kring framtida resurstilldelning rimmar illa med den ambition som man kan utläsa i budgetpropositionen för 2023. Det är lätt att dra slutsatsen att myndigheten har fått andra signaler från departementet än de som står att läsa i budgeten, och att regeringen har ändrat sig i fråga om resurser till AV.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att agera för att Arbetsmiljöverket ska kunna fortsätta sin utbyggnad av inspektionsverksamheten genom fler arbetsmiljöinspektörer, och i så fall på vilket sätt?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:806 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:806 av Johanna Haraldsson (S)
Stoppande nyrekryteringar av arbetsmiljöinspektörer

Johanna Haraldsson har frågat mig om jag avser att agera för att Arbetsmiljöverket ska kunna fortsätta sin utbyggnad av inspektionsverksamheten genom fler arbetsmiljöinspektörer, och i så fall på vilket sätt.

Arbetsmiljöverkets arbete är mycket viktigt för att nå regeringens mål om en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, som motverkar att människor utestängs från arbetet, som tar hänsyn till människors olika förutsättningar och som bidrar till utveckling av både individer och verksamheter. Här vill jag särskilt lyfta fram det arbete som pågår med att bygga upp fler a-krimcenter och att stärka inspektionsverksamheten.

Det är viktigt att myndigheten har resurser för att kunna genomföra sin verksamhet. Det kan även noteras att myndigheten har fått stora tillskott på sitt anslag under de senaste åren.

Stockholm den 20 juni 2023

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.