Till innehåll på sidan

Stödresurser från EU till Georgien i medlingen mellan Armenien och Azerbajdzjan

Skriftlig fråga 2022/23:613 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-27
Överlämnad
2023-04-28
Anmäld
2023-05-02
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Under den pågående konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien behöver initiativ tas för att medla mellan parterna. Georgien, som gränsar till de båda länderna, har försökt spela en fredsskapande roll eftersom man vill förhindra att konflikten sprider sig till den bredare regionen i södra Kaukasusområdet.

Redan tre dagar efter att Azerbajdzjan gick till anfall mot Armenien den 27 september 2020 bjöd Georgiens dåvarande premiärminister Giorgi Gacharia in de stridande parterna för samtal i Georgien. Georgien är redo att stödja [freds]processen på alla möjliga sätt, inklusive att vara värd för ett möte i Tbilisi för parterna i konflikten för att föra en dialog, meddelade han.

Georgien har länge varit ett exempel på fredlig samexistens mellan armenier och azerbajdzjaner och landet hyser förtroende från både Armenien och Azerbajdzjan. Men landet efterlyser samtidigt mer stöd i processen.

Jag skulle vilja fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Bidrar EU med några stödresurser för att bistå Georgien i deras arbete med att försöka medla mellan parterna i konflikten, och om inte, avser ministern att ta initiativ inom EU för att EU ska bistå Georgien med sådana resurser?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:613 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 06529 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:613 av Björn Söder (SD)
Stödresurser från EU till Georgien i medlingen mellan Armenien och Azerbajdzjan

Björn Söder har frågat mig om EU bidrar med några stödresurser för att bistå Georgien i dess arbete med att försöka medla mellan parterna i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan, eller om jag avser att ta initiativ inom EU för att EU ska bistå Georgien med sådana resurser.

Sverige stödjer EU:s ansträngningar för att bistå parterna i att nå en fredlig och långsiktigt hållbar lösning på konflikten, inklusive de samtal som leds av Europeiska rådets ordförande Charles Michel. Regeringen ser den GFSP-insats (EUMA) som EU etablerat på den armeniska sidan av gränsen till Azerbajdzjan som en viktig del av EU:s engagemang för fred och stabilitet i södra Kaukasien. Regeringen välkomnar även andra insatser för att nå en lösning på konflikten, såsom de fredssamtal USA nyligen har stått värd för i Washington och de samtal som hållits mellan parterna under georgiskt värdskap i Tbilisi.

Jag är inte medveten om något önskemål från Georgiens sida om EU:s stöd för en georgisk medlingsinsats. Det finns för närvarande inga planer på initiativ inom EU för att bistå Georgien i detta.

Stockholm den 10 maj 2023

Tobias Billström – –

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.