Till innehåll på sidan

Stöd till den demokratiska oppositionen i Maldiverna

Skriftlig fråga 2017/18:723 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-02-06
Överlämnad
2018-02-07
Anmäld
2018-02-08
Svarsdatum
2018-02-14
Sista svarsdatum
2018-02-14
Besvarad
2018-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Högsta domstolen i Maldiverna har glädjande nog förklarat att de hårda fängelsedomarna mot landets politiska opposition har varit i strid med lagen och kräver omedelbar frigivning. Men landets regim, som leds av den odemokratiskt tillsatte presidenten Abdullah Yameen, vägrar att följa domslutet och har i stället stängt parlamentet och kallat ut militären på landets gator. Situationen är minst sagt oroväckande.

År 2008 höll Maldiverna sina första fria och demokratiska val, och Mohammed Nasheed valdes till president. Under Nasheeds ledning utvecklades öriket i en positiv riktning på flera områden. Mohammed Nasheed drev också en offensiv klimatpolitik och krävde ett kraftfullare agerande av omvärlden för att snabbt få ned utsläppen. Efter militärkuppen 2012 befinner sig Nasheed i dag, liksom flera andra inom oppositionen, i exil. Andra är satta i fängelse.

Det är viktigt att de demokratiska krafterna i Maldiverna stöds och att oppositionen kan verka fritt och utan rädsla för repressalier. I linje med domstolsbeslutet måste alla politiska fångar omedelbart friges. Det planerade presidentvalet senare i år måste arrangeras på ett fritt och demokratiskt sätt, och medier måste få möjlighet att verka obehindrat.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt agerar ministern för att stödja den demokratiska oppositionen i Maldiverna?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:723 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:723 av Jens Holm (V)
Stöd till den demokratiska oppositionen i Maldiverna

Jens Holm har frågat mig hur jag avser agera för att stödja den demokratiska oppositionen i Maldiverna.

Sverige ser med oro på utvecklingen i Maldiverna. Den gångna veckans åtgärder från regeringens sida äventyrar rättsstatens principer och demokratiska fri- och rättigheter. Återinfört dödsstraff, kroppsstraff och begränsning av religionsfriheten är exempel. Detta har EU kritiserat.

FN:s generalsekreterare António Guterres påminde den 6 februari Maldivernas regering om vikten av att upprätthålla konstitutionens stadgar och att lyfta undantagstillståndet. Sverige stödjer denna ansats. FN:s säkerhetsråd har informerats om läget och följer händelseutvecklingen.

Det är av stor betydelse att det internationella samfundet stödjer en positiv demokratisk utveckling i Maldiverna. Sverige kommer bidra genom EU och FN.

Stockholm den 14 februari 2018

Margot Wallström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.