Till innehåll på sidan

Stöd till barn och unga vid den amerikanska gränsen

Skriftlig fråga 2017/18:1549 av Maria Weimer (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-06-21
Överlämnad
2018-06-25
Anmäld
2018-06-26
Svarsdatum
2018-07-09
Sista svarsdatum
2018-07-09
Besvarad
2018-07-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

”Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free.”

Den största migrationsströmmen i världen går från Mexiko till USA. Just nu förfasas hela Sverige och världen av konsekvenserna av USA:s invandringspolitik. Att nolltolerans mot illegala invandrare införts och att de som kommer in till USA olagligt nu ska lagföras har lett till att barn separeras från sina föräldrar. Småbarn och unga har spärrats in i stora läger där de knappt får se dagsljuset eller får omvårdnad och stöd av någon vuxen. Experter menar att dessa barn kan traumatiseras för livet av upplevelsen.

Sverige har goda relationer till USA. Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är:

 

Ämnar ministern agera för att bidra till att förbättra de här barnens situation, och finns det någon konkret form av stöd som Sverige kan erbjuda på plats?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1549 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1549 av Maria Weimer (L)
Stöd till barn och unga vid den amerikanska gränsen

Maria Weimer har med anledning av familjeseparationerna vid amerikansk-mexikanska gränsen frågat mig om jag ämnar agera för att bidra till att förbättra de här barnens situation och om det finns någon konkret form av stöd som Sverige kan erbjuda på plats.

Regeringen ser mycket allvarligt på den senaste tidens händelser vid amerikanska gränsen där barn har skilts från sina föräldrar. I våra diplomatiska kontakter med den amerikanska administrationen framhåller vi vikten av att respektera internationella åtaganden, inklusive vad gäller mänskliga rättigheter. Inom ramen för vår dialog om mänskliga rättigheter fortsätter vi även att uppmana USA att ratificera FN:s konvention om barnets rättigheter. Regeringen har även noterat administrationens senaste exekutivorder i vilken det framgår att barn som regel inte ska separeras från sina föräldrar.

Stockholm den 4 juli 2018

Margot Wallström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.