Stöd för demokrati i Venezuela

Skriftlig fråga 2015/16:575 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-07
Överlämnad
2016-01-07
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I december 2015 vann den samlade oppositionen parlamentsvalet i Venezuela. Frågor som korruption, misshushållning och allmän vanskötsel påverkade starkt utgången. 112 ledamöter av totalt 167 tillhör oppositionssidan. Sedan dess har president Nicolas Maduro och hans socialistiska maktparti (PSUV) försökt försvåra och förstöra. Detta ger anledningen till oro. Alla demokratiska partier i Spanien, undantaget Podemos, har exempelvis undertecknat ett upprop med anledning av händelserna i Venezuela till förmån för att valresultatet ska respekteras. Ett internationellt engagemang och uppmärksamhet är viktigt för att förhindra att folket i Venezuela blir bestulna på sitt val och att landet förs bort ännu längre i en totalitär riktning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad avser utrikesministern att göra för att Sverige ska visa delaktighet i stödet för demokrati i Venezuela och att valresultatet från december 2015 ska respekteras?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:575 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:575 av Hans Wallmark (M) Stöd för demokrati i Venezuela

Hans Wallmark har frågat mig vad jag avser göra för att Sverige ska visa delaktighet i stödet för demokrati i Venezuela och för att valresultatet från december 2015 ska respekteras.

Av allt att döma genomfördes parlamentsvalen i Venezuela den 6 december utan omfattande fusk, och oppositionens seger accepterades

av president Maduro. Efter att det nya parlamentet samlats den 5 januari finns dock oroande tecken på konfrontation mellan regeringen och parlamentet. Högsta domstolens utslag den 11 januari, vilket suspen-derade tre ledamöter och ogiltigförklarade det nya parlamentets beslut, har skapat en oklar och oroande situation.

Det är av största vikt att Venezuelas regering respekterar det nya parlamentets legitimitet och konstitutionella befogenheter. Både regeringen och företrädare för det nya parlamentets majoritet bör

verka för samarbete och dialog, och avhålla sig från provokativa åtgärder.

Det är angeläget att internationella aktörer visar engagemang för demokratin i Venezuela. Länderna i regionen, liksom regionala organisationer såsom OAS och Unasur, har en särskilt viktig roll att spela. Sverige verkar för att EU ska vara fortsatt tydligt i sitt budskap

om att demokratiska principerna ska värnas och med det resultatet från parlamentsvalet i december. Den svenska ambassaden i Bogotá, som är sidoackrediterad i Venezuela, håller kontakt med både regeringen och oppositionen. Det finns även potential för både Europaparlamentet och nationella parlament att engagera sig.

Stockholm den 20 januari 2016

Margot Wallström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.