Till innehåll på sidan

Statsrådets kontakter med arbetsmarknadens parter

Skriftlig fråga 2022/23:906 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-08
Överlämnad
2023-08-09
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-23
Sista svarsdatum
2023-08-23
Besvarad
2023-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Den svenska modellen där fackföreningar och arbetsgivarorganisationer (parterna) reglerar villkoren på arbetsmarknaden har under lång tid levererat reallöneutveckling och arbetsfred på svensk arbetsmarknad. Med branschspecifika kollektivavtal som grund är det en modell som ser till att arbetsmarknaden fungerar bra och att politiker sällan behöver, eller det ens är önskvärt, att blanda sig i.

Men det är av yttersta vikt att politiker och politiska tjänstemän förstår hur den svenska modellen fungerar och har bra kontakt med företrädare för parterna. Det handlar dels om att se till så att lagstiftning och arbetsmarknadspolitiken stöder den svenska modellen och följer med i utvecklingen, dels att fånga upp problem och tidigt kunna agera. Företrädare för parterna kan tidigt se problem och förändringar på arbetsplatserna, i olika branscher och avtalsområden, som kan kräva agerande från politiken.

Ett av de största LO-förbunden, IF Metall, skickade i början av året en förfrågan till biträdande arbetsmarknadsminister om ett möte. Några månader senare svarade man från Regeringskansliet att man inte ville träffas alls. Det finns en förståelse från alla att statsråden har mycket att göra och begränsat med tid. Men att man så tydligt meddelar att man inte alls vill träffa ledningen för ett av Sveriges största fackförbund, inte ens om några månader, väcker en del frågor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Är det är så att statsrådet tackar nej till alla förfrågningar från företrädare för arbetsmarknadens parter, och vad beror detta i så fall på?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:906 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/01081 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:906 av Johanna Haraldsson (S)
Statsrådets kontakter med arbetsmarknadens parter

Johanna Haraldsson har frågat mig om det är så att jag tackar nej till alla förfrågningar från företrädare för arbetsmarknadens parter, och vad detta i så fall beror på.

Det är självklart viktigt för mig som biträdande arbetsmarknadsminister att ha goda relationer med arbetsmarknadens parter, samtidigt som den rollfördelning respekteras som ligger i den svenska modellen. När regeringen tillträdde ville många företrädare för parterna träffas, och det har inte funnits utrymme för mig och mina medarbetare att träffa alla under våren.

Sedan regeringen tillträdde har jag mött parterna vid ett flertal tillfällen, såväl vid särskilt inbokade möten som under konferenser. Till detta ska läggas alla de möten och andra kontakter som sker på statssekreterarnivå eller på opolitisk nivå inom Arbetsmarknadsdepartementet.

Givetvis kommer jag och mina medarbetare att även under resterande delar av mandatperioden fortsätta verka för goda kontakter med arbetsmarknadens parter.

Stockholm den 21 augusti 2023

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.