Till innehåll på sidan

Statsrådet Ibrahim Baylans resa till Turkiet och Iran

Skriftlig fråga 2015/16:1144 av Amineh Kakabaveh (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-25
Överlämnad
2016-04-26
Anmäld
2016-04-27
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Det var inte utan en viss häpnad jag tog del av det pressmeddelande som utgått från regeringen inför statsrådets besök i Turkiet och Iran. Pressmeddelandet är visserligen mycket informativt när det gäller vad statsrådet ska göra i båda dessa länder, men informationen handlar endast om affärer – energiteknik, svensk exportstrategi, ekonomiskt utbyte, mässbesök med mera.

Såvitt jag vet har regering och riksdag varit ense om att vid varje möte med stater där det begås grova och omfattande brott mot demokratiska och mänskliga rättigheter ska vår regering ta upp just dessa frågor till behandling. I pressmeddelandet från statsrådet inför resan fanns inte ett ord om dessa frågor och inte om den feministiska utrikespolitiken heller. Det kan väl inte vara så att demokratiska och mänskliga rättigheter vid dessa sammanträffanden endast är hänvisade till vad som brukar kallas tyst diplomati?

I vissa och fåtaliga fall kan det vara motiverat, men inför och under denna resa är tillfället synnerligen illa valt. Situationen är sådan i Iran och Turkiet att man i stället ska skrika högt om de förbrytelser som begås – och det även i de pressmeddelanden som utgår från Miljö- och energidepartementet. Det är min förhoppning att den information som utgår inför regeringens kontakter med andra staters representanter fortsättningsvis inte bara innehåller tekniska, och i snäv mening ekonomiska frågor. Informationen bör också innehålla vad regeringen avser att göra vid sina möten med representanter för stater som exempelvis Iran och Turkiet där det begås omfattande och grova brott mot kvinnors rättigheter, yttrande- och åsiktsfrihet samt demokratiska och mänskliga rättigheter.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Avser statsrådet att i fortsättningen bredda informationen inför sina kontakter med andra staters representanter till att även omfatta vad man gör och avser att göra i frågor som rör demokratiska och mänskliga rättigheter?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1144 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2016/01167/I

Miljö- och energidepartementet

Energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1144 av Amineh Kakabaveh (V) Statsrådet Ibrahim Baylans resa till Turkiet och Iran

Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag i fortsättningen avser att bredda information inför mina kontakter med andra staters represen-tanter till att även omfatta vad man gör och avser att göra i frågor som rör demokratiska och mänskliga rättigheter.

Jag besökte Turkiet och Iran den 19-24 april i år. Det huvudsakliga syftet med resan var att lansera Miljö- och energidepartementets bidrag till regeringens Exportstrategi på energiområdet genom det s.k. Team Sweden Energy. I Istanbul talade och deltog jag tillsammans med svenska företag på International Istanbul Smart Grid and Cities Congress. Till följd av de möjligheter som har uppkommit genom det kärntekniska avtalet och de sanktionslättnader som har följt, genomfördes i Teheran en särskild framstöt mot iranska beslutsfattare för att främja svenska företag inom transport- och energisektorn. I Istanbul och Teheran träffade jag regeringsföreträdare, akademiker, investerare och lokala företag inom energi- och transportsektorn.

Låt mig försäkra Amineh Kakabaveh om att jag i dessa samtal och i intervjuer med media konsekvent tog upp frågor om mänskliga rättig-heter, inklusive jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Dessutom lyfte jag i mina samtal värderingsfrågor och Sveriges och svenska företags omfattande arbete med mänskliga rättigheter inom Corporate Social Responsibility (CSR), som en relevant länk till de samarbetsområden jag var där för att diskutera.

Regeringens engagemang för mänskliga rättigheter i Turkiet respektive Iran ligger fast. Situationen avseende mänskliga rättigheter i dessa länder


är oroande och Sverige tar därför aktivt upp dessa frågor i officiella kontakter med Turkiet respektive Iran.

Stockholm den 4 maj 2016

Ibrahim Baylan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.