Till innehåll på sidan

statligt stöd till icke-demokratiska rörelser

Skriftlig fråga 2004/05:2186 av Enochson, Annelie (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-09-09
Anmäld
2005-09-13
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2005-09-15
Svar anmält
2005-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 9 september

Fråga 2004/05:2186 av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Carin Jämtin om statligt stöd till icke-demokratiska rörelser

Den 10 september genomförs det så kallade Fredsloppet i Göteborg. På Sidas hemsida kan man läsa att det är ett motionslopp för fred och mot förtryck och rasism. Loppet arrangeras av Proletären FF. Proletären FF har fått totalt 290 000 kr av Sisu Idrottsutbildarna, av varav 240 000 kr öronmärkts för Fredsloppet. Sisu får i sin tur statligt Sidastöd.

Via medierna har det framkommit att parollen Bojkotta Israel @ leve Palestina kommer att användas av Revolutionär Kommunistisk Ungdom och Proletären FF.

På Sidas hemsida försvaras Proletären FF genom att lyfta fram att de var en av de svenska pionjärerna inom idrottsrörelsen mot apartheid i Sydafrika. Sida verkar alltså jämställa dagens Israel med Sydafrika under apartheidtiden.

Det är beklämmande att skattemedel, via Sida och Sisu, betalas ut till revolutionära och odemokratiska organisationer. Än mer anmärkningsvärt är det att pengar går till en kampanj, vars syfte är att bojkotta Mellanösterns enda fungerande demokrati, nämligen Israel. Att Sida dessutom försvarar Proletären FF:s kampanj, genom att i samma andetag nämna deras kampanj mot apartheid i Sydafrika, är inget annat än en grov förolämpning mot Israel.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att medborgarnas skattemedel kanaliseras till revolutionära organisationer vars syfte är att bojkotta ett demokratiskt land?

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2186 besvarad av

den 14 september

Svar på fråga 2004/05:2186 om statligt stöd till icke-demokratiska rörelser

Statsrådet Carin Jämtin

Annelie Enochson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att medborgarnas skattemedel kanaliseras till revolutionära organisationer vars syfte är att bojkotta ett demokratiskt land.

Jag delar självfallet Annelie Enochsons åsikt att statliga medel inte ska kanaliseras till icke-demokratiska rörelser.

Sida fördelar medel enligt ett regelverk där det tydligt framgår att biståndsmedel ska främja mänskliga rättigheter och kampen mot fattigdomen. Biståndsmedel får aldrig användas för antidemokratisk propaganda. Jag har fullt förtroende för Sida och litar på att detta regelverk följs.

Visar det sig att föreningar har erhållit bidrag på felaktiga grunder utgår jag från att Sida återkräver de beviljade medlen.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.