Till innehåll på sidan

Statens ansvar för infrastruktur kopplat till industrietableringar

Skriftlig fråga 2022/23:875 av Peder Björk (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-24
Överlämnad
2023-07-25
Besvarad
2023-08-08
Sista svarsdatum
2023-08-08
Svarsdatum
2023-08-08
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Det pågår en omfattande etablering av ny grön industri i hela norra Sverige. Västernorrland är inget undantag. Det planeras för och genomförs investeringar i anläggningar för bland annat vätgas, fossilfri konstgödsel, elektrobränslen och komponenter för batteritillverkning.

Så sent som i maj i år blev det klart med en stor etablering av en fabrik för tillverkning av anodmaterial (för batterier) inom Torsboda Industrial Park, Timrå kommun. Inledningsvis beräknas 1 900 personer jobba i fabriken, och investeringen är värd cirka 13 miljarder kronor. 

För att industriområdet ska kunna tas i bruk och fabriken byggas krävs en väganslutning till E4, som passerar i anslutning till området. Enligt Trafikverket behövs en investering i en ny trafikplats för att klara den ökande mängden trafik, något som enligt Trafikverket ska bekostas av Timrå och Sundsvalls kommuner, som gått samman för att skapa möjligheten till en stor industrietablering i området.

Det är inte rimligt att kommuner ska bekosta investeringar i statlig infrastruktur. Förhållningssättet från Trafikverket riskerar att kraftigt försvåra skapandet av tusentals nya jobb och mångmiljardinvesteringar som är viktiga för Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson: 

Avser statsrådet och regeringen att ta något initiativ för att säkerställa att staten tar sin del av ansvaret för investeringar i statlig infrastruktur i samband med industrietableringar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:875 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/ 02949 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:875 av Peder Björk (S)
Statens ansvar för infrastruktur kopplat till industrietableringar

Peder Björk har frågat mig om regeringen och jag avser att ta något initiativ för att säkerställa att staten tar sin del av ansvaret för investeringar i statlig infrastruktur i samband med industrietableringar.

Det är positivt att satsningar görs på industrietableringar runt om i landet. När nya hållbara industrier etablerar sig i norra Sverige kan denna del av landet bli ledande i den globala klimatomställningen. Genom att ligga i framkant med ny innovativ hållbar teknik finns konkurrensfördelar för svenskt näringsliv och företagande.

En väl fungerande infrastruktur är viktig för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Utvecklingen av transportinfrastrukturen ska bidra till regional utveckling, landsbygdsutveckling och stärka näringslivets förutsättningar.

I situationer likt den som Peder Björk tar upp är huvudprincipen att det är statens uppgift att svara för investeringar i statlig transportinfrastruktur. Trafikverket kan dock pröva möjligheterna till medfinansiering från olika intressenter. Om en statlig investering till någon del är att betrakta som främst en kommunal angelägenhet kan det i vissa fall vara rimligt att berörda kommuner bidrar till investeringen i fråga.

Stockholm den 7 augusti 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.