Stärkta diplomatiska relationer med Indien

Skriftlig fråga 2022/23:752 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-02
Överlämnad
2023-06-05
Anmäld
2023-06-07
Svarsdatum
2023-06-14
Sista svarsdatum
2023-06-14
Besvarad
2023-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Sverige och Indien har i dag ett antal samarbeten och samarbetsområden, vilka fungerar mycket bra. Det innebär dock inte att det inte finns potential att stärka förbindelserna ytterligare, vilket naturligtvis också borde vara önskvärt givet att Indien kommit att få världens högsta invånarantal och lär vara en viktig allierad i framtiden, särskilt i egenskap av att vara världens största demokrati och därtill beräknas vara världens tredje största ekonomi 2027.

Handel och investeringar: Sverige och Indien har en betydande handelsrelation och Indien är i dag en av Sveriges största handelspartner i Asien. Vi ser hur en rad svenska företag har etablerat sig i Indien och hur man har investerat i olika sektorer såsom telekommunikation, fordonsindustri, informationsteknologi och medicinteknik. Det finns utbyte av erfarenheter och kunskap för att främja entreprenörskap och innovation. Både svenska och indiska företag samarbetar inom områden som teknik, digitalisering och hållbarhet. Många indier har valt att söka sig till Sverige för att bidra med sin kompetens inom sektorer där vi i dag har en brist på arbetskraft. Båda länderna drar nytta av varandras styrkor och främjar därmed ömsesidig ekonomisk tillväxt.

Utbildning och forskning: Samarbetet mellan svenska och indiska universitet och högskolor för utbyte av studenter har tydligt vittnat om potentialen med ett utbyte av forskare och kunskap. Vi ser tack vare detta hur man etablerat gemensamma forskningsprojekt och samarbeten inom olika vetenskapliga områden.

Hållbarhet och miljö: Sverige och Indien har ett samarbete inom hållbarhetsområdet, särskilt inom förnybar energi och miljöskydd, vilket naturligtvis är ett mycket aktuellt samarbetsområde då Indien hör till en av världens största utsläppsproducenter. Det är helt enkelt främst i länder som Indien som fokus inom klimatpolitiken bör ligga. Sverige har och kan också fortsatt bidra med teknik och lösningar för att förbättra luftkvaliteten i indiska städer, som tyvärr inte är på topp i dag.

Ett ökat samarbete mellan Sverige och Indien skulle kunna gynna båda länderna. Genom att dra nytta av varandras styrkor och erfarenheter kan de båda länderna skapa en positiv och ömsesidigt gynnsam relation.

Undertecknad är övertygad om att utrikesministern, men också flera av hans ministerkollegor, delar denna bild. En förutsättning för en utveckling av dessa samarbeten är dock välfungerande diplomatiska relationer.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att stärka de europeiska och svenska diplomatiska relationerna med Indien?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:752 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/08214 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:752 av Markus Wiechel (SD)
Stärkta diplomatiska relationer med Indien

Markus Wiechel har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen är beredda att vidta för att stärka de europeiska och svenska diplomatiska relationerna med Indien.

Sverige verkar för närmare relationer med Indien, såväl bilateralt som genom EU. Under vårt EU-ordförandeskap stod Sverige värd för EU Indo-Pacific Ministerial Forum den 13 maj. Omkring 60 representanter från EU och den indopacifiska regionen samlades i Stockholm för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter för att stärka banden mellan de två regionerna. Indien deltog och är en central aktör i denna kontext.

Den 16 maj, under Sveriges EU-ordförandeskap, ägde också det första mötet i handels- och teknikrådet (TTC) mellan Indien och EU rum. Handels- och teknikrådet syftar till närmare dialog om teknologi, fossilfri energi, och värdekedjor. Därtill deltog statsrådet Carlson i EU-India Aviation Summit den 20 april där luftfart är en viktig del i utvecklandet av hållbar infrastruktur och transportlänkar. Regeringen kommer fortsätta att stödja närmare relationer på europeisk nivå, exempelvis genom frihandelsförhandlingarna som pågår mellan EU och Indien. Den femte förhandlingsrundan sker 19–23 juni.

Det finns särskild potential i de områden Markus Wiechel identifierar: handel och investeringar, utbildning och forskning samt hållbarhet och miljö. Sverige och Indien har utvecklat samarbeten inom dessa områden, exempelvis innovationspartnerskapet samt samarbeten inom energi, hälsa, digitalisering, och infrastruktur. Regeringen avser utveckla dessa och andra samarbeten.

Svenska företag spelar en viktig roll i samarbetet mellan Sverige och Indien, inte minst på hållbarhetsområdet. Det finns drygt 260 svenska företag i Indien, många med lång historia och som i vissa fall varit etablerade i Indien i över 100 år. Vårt bilaterala samarbete involverar ofta både svenska och indiska företag. Regeringen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för ökat företagsutbyte mellan Sverige och Indien.

Vårt bilaterala samarbete bör även kompletteras med multilateralt aktörskap, där Sveriges och Indiens ledarskap i Leadership Group for Industry Transition utgör ett exempel. Regeringen ser också behov av fördjupad säkerhetspolitisk dialog.

Sedan regeringens tillträde i oktober 2022 har statsråden Forssell, Svantesson, Billström och Carlson besökt Indien. I maj 2023 välkomnades Indiens utrikesminister Jaishankar till Sverige.

Sverige och Indien firar i år 75 år av bilaterala relationer. Regeringen kommer fortsatt verka för ett aktivt utbyte samt fler och fördjupade samarbeten med Indien.

Stockholm den 14 juni 2023

Tobias Billström – –

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.