Stärkt konsumentskydd vid näthandel

Skriftlig fråga 2011/12:416 av Hagberg, Christin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld
2012-02-23
Inlämnad
2012-02-23
Svar anmält
2012-02-29
Besvarad
2012-02-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 februari

Fråga

2011/12:416 Stärkt konsumentskydd vid näthandel

av Christin Hagberg (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Näthandeln ökar hela tiden. Vi köper allt mer och mer via nätet och transaktionerna ökar. Detta har också de med oärliga avsikter konstaterat och många blir lurade av dessa bedragare.

Banker och de som har försäljning via nätet jobbar hela tiden med att utveckla sina betalningssystem så att det ska vara säkert för kunden.

Konsumentskyddet vid näthandel utvecklas också hela tiden och många känner att detta är ett bra sätt att inhandla sina varor på.

Trots detta kommer med jämna mellanrum indikationer på att skyddet för den enskilde konsumenten inte är tillfredsställande, så min fråga till statsrådet är:

Hur arbetar statsrådet med att stärka konsumentskyddet vid näthandel och vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta?

Svar på skriftlig fråga 2011/12:416 besvarad av Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 29 februari

Svar på fråga

2011/12:416 Stärkt konsumentskydd vid näthandel

Statsrådet Birgitta Ohlsson

Christin Hagberg har frågat mig hur jag arbetar med att stärka konsumentskyddet vid näthandel och vilka åtgärder jag avser att vidta.

Näthandel är en viktig fråga på många sätt. Konsumenterna får tillgång till ett större utbud av varor och tjänster och näringsidkare kan erbjuda sina produkter på en större marknad. Såväl nationellt som inom EU vidtas åtgärder för att stärka konsumenternas ställning.

Genom det nyligen antagna konsumenträttighetsdirektivet stärks konsumenternas ställning inom hela Europa och många regler blir desamma oavsett om konsumenten handlar gränsöverskridande eller inom det egna landet. Arbetet med att genomföra direktivet pågår för närvarande inom Regeringskansliet. Samtidigt förs förhandlingar inom EU om system för tvistlösning utanför domstol som syftar till att säkerställa att konsumenter har tillgång till enkel och billig tvistlösning inom hela EU. En EU-plattform föreslås för att underlätta tvistlösning online. Europeiska kommissionen har också nyligen presenterat ett meddelande om e-handel och onlinetjänster, liksom en grönbok som rör kort‑, internet- och mobilbetalningar inom EU.

Under förra året tillsattes två utredningar som har betydelse för konsumenternas ställning vid e-handel. Den första rör konsumenternas rättsliga ställning när varor och tjänster köps och betalas via telefonen, vilket är ett allt vanligare sätt att handla. Den andra handlar om hur konsumentstödet kan bli mer ändamålsenligt och effektivt för alla konsumenter. Dessa frågor får stor betydelse i samband med att konsumenter näthandlar i allt större utsträckning.

Därutöver har Konsumentverket relativt nyligen avslutat en granskning av över 700 e-handelsplatser och kommer att vidta tillsynsåtgärder mot näringsidkare som inte följer e-handelslagens bestämmelser. Inom EU har de nationella konsumentkontoren, i Sverige Konsument Europa, nyligen genomfört en undersökning för att ta reda på hur e-handeln fungerar för konsumenter. Denna studie visade att konsumenterna nästan alltid fick sina varor levererade.

Jag vill understryka att konsumenternas tillit till e-handeln är en förutsättning för att den ska fungera på ett bra sätt och jag kommer att följa utvecklingen mycket noga.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.