Staplade bidrag

Skriftlig fråga 2022/23:760 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-09
Överlämnad
2023-06-12
Anmäld
2023-06-13
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Vid en presskonferens den 8 juni 2023 presenterade regeringen och Sverigedemokraterna vad de kallade för Nästa steg i bidragsreformen – Förslag till ett bidragstak. Inriktningen var att man ville se ett bidragstak, antingen i form av ett monetärt tak med ett bestämt maxbelopp eller genom förändringar i befintliga regelsystem som tillsammans utgör ett tak som begränsar möjligheten att stapla bidrag. Vid presskonferensen visades en bild med rubriken Möjligheten att stapla bidrag på höga nivåer, enligt vilken en sexbarnsfamilj angavs kunna stapla bostadsbidrag, barnbidrag och ekonomiskt bistånd på varandra och få en ersättning om dryga 38 000 per månad.

Många har reagerar på den här beskrivningen och menat att den är felaktig. Det ekonomiska biståndet är samhällets yttersta skyddsnät, och om en sökande genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar helt eller delvis kan tillgodose sitt behov så ska socialnämnden i stället hänvisa honom eller henne att ansöka om dessa. Sådana förmåner och ersättningar kan vara till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, sjukpenning, föräldrapenning, äldreförsörjningsstöd, aktivitetsstöd och sjuk- eller aktivitetsersättning (Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten, 2021, sidan 152). Dessa ska således, redan enligt nuvarande regelverk, avräknas den sökandes försörjningsstöd.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Vad menar statsrådet med uttrycket stapla bidrag på varandra?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:760 besvarad av Statsrådet Anna Tenje (M)


Svar på fråga 2022/23:760 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Staplade bidrag

Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vad jag menar med uttrycket att stapla bidrag.

Principen är enkel: det ska alltid löna sig att arbeta. Men enligt nuvarande ordning är det inte alltid så. Ett hushåll kan få olika ekonomiska bidrag och ersättningar varje månad, t.ex. bostadsbidrag, barnbidrag och flerbarnstillägg. I vissa fall kan det medföra att hushållets disponibla inkomst motsvarar, eller överstiger, den disponibla inkomst som hushållet skulle ha haft om de vuxna arbetade heltid.

För att kunna komma till rätta med detta har regeringen den 8 juni 2023 beslutat tilläggsdirektiv till Utredningen om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet (S 2022:16). Enligt de ursprungliga kommittédirektiven ska utredningen bl.a. kartlägga och analysera den sammantagna nivån av staplade bidrag och ersättningar samt deras effekter på ekonomiska incitament till arbete inom försörjningsstödet samt föreslå åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Nu går regeringen vidare och har gett utredaren i uppdrag att även lämna förslag på en modell för ett bidragstak som begränsar den sammantagna nivån på bidrag och ersättningar för hushåll i syfte att öka incitamenten till arbete, oavsett om hushållet får försörjningsstöd eller inte. Syftet är att säkerställa att det ska löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Utredaren ges nu möjlighet att lämna förslag även inom socialförsäkringsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2024.

Stockholm den 21 juni 2023

Anna Tenje

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.