Till innehåll på sidan

Stångådalsbanans och Tjustbanans anslutning i Linköping

Skriftlig fråga 2022/23:726 av Tomas Kronståhl (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-25
Överlämnad
2023-05-30
Anmäld
2023-05-31
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Anser statsrådet Andreas Carlson att Trafikverkets förslag om att anslutningen i Linköping för banorna från Kalmar län, Stångådalsbanan och Tjustbanan, ska placeras vid Tannefors Norra är till fyllest?

Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att man som tågresenär från Kalmar län inte skulle ansluta direkt till det nya stationsläget i Linköping för vidare tågfärd ut i landet utan tvingas byta till buss för att nå det nya stationsläget.

Samtliga regionala företrädare påpekar att denna lösning skulle innebära en kraftig försämring för den regionala utvecklingen och att banornas legitimitet helt skulle ifrågasättas.

En anslutning för banorna vid det nya stationsläget i Linköping skulle däremot kunna leda till en regional utveckling och skapa bättre kommunikationer i hela landet.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att gå vidare med Trafikverkets förslag eller avvisa detta och i stället begära ett helhetsförslag, där banorna har en anslutning vid det nya stationsläget?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:726 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02607 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:726 av Tomas Kronståhl (S)
Stångådalsbanans och Tjustbanans anslutning i Linköping

Tomas Kronståhl har frågat mig om jag och regeringen avser att gå vidare med Trafikverkets förslag om anslutningen i Linköping för Stångådalsbanan och Tjustbanan, eller avvisa detta och i stället begära ett helhetsförslag, där banorna har en anslutning vid det nya stationsläget.

Det förslag som Tomas Kronståhl hänvisar till är en del av planläggningsprocessen för det namngivna objektet Ostlänken, som finns i den trafikslagsövergripande nationella planen för transportinfrastruktur 2022–2033. Planläggningen för sträckan Linghem–Sjögestad (Linköpings tätort) pågår. Trafikverkets arbete med den fysiska planeringen styrs i detta fall av lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lagstiftningen innebär att flera olika avvägningar ska göras samt innehåller krav på samråd med länsstyrelsen, berörda kommuner, berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter och de enskilda som särskilt berörs. Jag förutsätter att den lagstadgade planeringsprocessen följs.

Stockholm den 7 juni 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.