Spritlangning till ungdomar

Skriftlig fråga 2015/16:844 av Thomas Finnborg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-22
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-03-02
Svarsdatum
2016-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 


Tidigt alkoholmissbruk kan ge allvarliga både psykiska och fysiska konsekvenser. Alkohol och våld hänger också ihop. I sju av tio misshandelsfall i offentlig miljö finns alkohol med i bilden. Risken för alla sorters olyckor ökar eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt. Fallolyckor, brandolyckor och drunkningsolyckor är några exempel. Men alkohol leder också till relationsproblem som kan vara allvarliga.

Langning av alkohol är brottsligt. Langning kan ge böter eller fängelse i upp till fyra år. Spritlangning är ett problem över hela Sverige. Men ett tydligt exempel på hur allvarligt problemet egentligen är finns i Helsingborg. I över två år har polisen där fått tips på bilar och personer som har langat till ungdomar på öppen gata. Ändå har den illegala alkoholförsäljningen fått fortsätta helt ostörd. Polisen säger sig inte ha nog resurser för att hantera problemet, trots uppmaningar på polisens hemsida att de är beroende av allmänhetens tips för att kunna arbeta mot spritlangning till ungdomar. Handeln drivs av både kriminella nätverk och privatpersoner. Trots nuvarande lagstiftning fortsätter problemet och blir alltmer utbrett. 

Men anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att polisen ska kunna förverka fordon som används i samband med brottslig verksamhet som när man langar sprit till ungdomar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:844 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/01670/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:844 av Thomas Finnborg (M) Spritlangning till ungdomar

Thomas Finnborg har frågat mig vad jag och regeringen gör för att polisen ska kunna förverka fordon som används i samband med brottslig verksamhet, som när man langar sprit till ungdomar.

I 12 kap. 3 § alkohollagen finns det redan bestämmelser om att hjälpmedel som använts vid brott mot lagen får förverkas. Det omfattar bland annat transportredskap som bilar.

I sin fråga beskriver Thomas Finnborg även problemen med illegal hantering av punktskattepliktiga varor. Kontroll av införsel och hantering av punktskattepliktiga varor utförs av flera olika myndigheter. Polismyndigheten är en aktör som har möjlighet att vidta åtgärder när det finns misstanke om brott. Under senare tid har organiserade resor till grannländer med så kallade spritbussar använts för att föra in stora mängder alkohol som sedan säljs illegalt till exempelvis ungdomar.

Mot bakgrund av bland annat denna problematik har regeringen gett Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att gemensamt utveckla arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor. Uppdraget ska delredovisas den 1 oktober 2016 och slutredovisas ett år senare. Regeringen har även gett Polismyndigheten tillsammans med elva andra myndigheter i uppdrag att arbeta mot organiserad brottslighet på lokal nivå. Arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor är en typ av problem som nämns i uppdraget.

Regeringen har således vidtagit åtgärder för att utveckla arbetet med att motverka illegal hantering av punktskattepliktiga varor så att dessa i förlängningen inte hamnar hos unga personer.

I avvaktan på resultaten av dessa uppdrag avser jag i nuläget inte vidta några ytterligare åtgärder.

Stockholm den 8 mars 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.