Sluten ungdomsvård

Skriftlig fråga 2015/16:666 av Ellen Juntti (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-21
Överlämnad
2016-01-22
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) hösten 2015 döms allt färre ungdomar till sluten ungdomsvård. Av de som döms är 97 procent pojkar och de har begått grova brott såsom rån, grova sexualbrott, grov misshandel, mord eller dråp.

Mellan 1999-2003 dömdes 20 procent som begått dessa brott till sluten ungdomsvård. Sedan dess har andelen halverats och genomsnittstiden är nio månader.

Tiden är väldigt kort, inte minst med tanke på att den torde vara alltför kort för att hinna med några verkningsfulla behandlingsåtgärder. Inte heller torde den korta tiden uppfattas som en upprättelse för exempelvis våldtäktsoffer, som troligtvis påverkas under lång tid efter att ha utsatts för brott.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

Anser ministern att genomsnittstiden på nio månader är tillräcklig för grova våldsbrott och om inte, vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att dessa ska blir längre?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:666 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00564/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:666 av Ellen Juntti (M) Sluten ungdomsvård

Ellen Juntti har frågat mig om jag anser att en genomsnittstid för sluten ungdomsvård på nio månader är tillräcklig för grova våldsbrott, och om inte, vilka åtgärder jag kommer att vidta för att dessa ska bli längre.

För att vi ska motverka att unga begår brott är det viktigt att påföljderna är tydliga och konsekventa samt kan bidra till att hindra återfall. Regeringen har nyligen genomfört flera ändringar för att reaktionerna på ungas brottslighet ska bli tydligare. Bland annat har insatserna efter verkställigheten av sluten ungdomsvård förstärkts.

När det gäller genomsnittstiden för sluten ungdomsvård är det svårt att, utan närmare kunskap om vilka gärningar som domarna avser, dra någon generell slutsats om strafftiderna. Det är domstolarnas uppgift att tillämpa det regelverk som gäller för brott som begås av unga.

Det är angeläget att samhället reagerar mot ungdomsbrottslighet med tydliga och adekvata åtgärder. Jag följer utvecklingen på området.

Stockholm den 3 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.