Skottsäkra västar till hemvärnet

Skriftlig fråga 2015/16:661 av Lotta Olsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Hemvärnet är i dag en mycket professionell del av det svenska försvaret. Det svenska hemvärnet är väl bemannat och redo på plats ute i hela Sverige.

Det svenska hemvärnet har också i dag bättre utrustning än någonsin och fler utbildade soldater än man haft tidigare.

Till detta behöver också det personliga skyddet för de enskilda soldaterna förstärkas. Vi vet att skyddsvästar i dag inte finns till alla våra hemvärnssoldater.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

När kommer alla våra hemvärnssoldater att ha tillgång till skyddsväst?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:661 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00087/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:661 av Lotta Olsson (M) Skottsäkra västar till hemvärnet

Lotta Olsson har frågat mig om när alla våra hemvärnssoldater kommer att ha tillgång till skyddsväst.

Den enskilt viktigaste delen under försvarsinriktningsperioden är att höja den operativa förmågan i krigsförbanden. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utgör en stor och viktig del av Sveriges försvar.

Riksdagen och regeringen beslutar om försvarsmaktsorganisationens övergripande utformning. Med detta som grund bestämmer Försvarsmakten den närmare utformning av krigsförbanden som är nödvändig för att riskdagens och regeringens krav på operativ militär förmåga ska kunna uppfyllas. Inom de ramar regering och riksdag har lagt fast är det Försvarsmakten som ansvarar för beslut om hur krigsförbanden ska utrustas.

Stockholm den 27 januari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.