Skolpengen

Skriftlig fråga 2022/23:860 av Åsa Westlund (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-16
Överlämnad
2023-07-17
Besvarad
2023-07-31
Sista svarsdatum
2023-07-31
Svarsdatum
2023-07-31
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I ett inlägg på sociala medier påstår regeringen att den nu vill skärpa kraven på friskolor. I inlägget motiverar regeringen de nya tilläggsdirektiven som följer: Det finns idag många fristående skolor med många obehöriga lärare och problem med betygsinflation. Det finns även exempel där skolpengen har använts till verksamhet som inte har med utbildning att göra.

Texten ger sken av att regeringen vill ställa som krav att hela skolpengen ska gå till utbildning och inget annat. Ändå innebär regeringens tilläggsdirektiv att vinstuttag fortsatt kommer att vara tillåtet. Jag vill därför ha ett klargörande från statsrådet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Ser statsrådet det som ett problem när skolpengen går till annat än utbildning (så som det framställs på regeringens sociala medier), och hur går det i så fall ihop med att statsrådet även i fortsättningen vill möjliggöra att skolpengen går till vinstuttag?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:860 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/02235 Utbildningsdepartementet Skolminister n Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:860 av Åsa Westlund (S)
Skolpengen

Åsa Westlund har frågat mig om jag ser det som ett problem när skolpengen går till annat än utbildning (så som det framställs på regeringens sociala medier), och hur det i så fall går ihop med att jag även i fortsättningen vill möjliggöra att skolpengen går till vinstuttag.

Ja, jag och regeringen ser det som ett problem om skolpengen används till verksamhet som inte har med utbildning att göra. Därför startar vi nu en helrenovering av det svenska friskolesystemet, som ska städa undan oseriösa och olämpliga aktörer men samtidigt värna valfriheten. Som framgår av tilläggsdirektivet till Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08) ska utredaren bland annat föreslå vinstutdelningsförbud om skolan tar emot statliga bidrag som syftar till kvalitetsförbättrande åtgärder. Vinstutdelningsförbud ska också föreslås om skolan är nystartad eller efter ägarbyte. Utredaren ska vidare lämna förslag som innebär införande av vinstutdelningsbegränsning om skolan förelagts av Skolinspektionen att åtgärda brister. Det kan också bli aktuellt om skolan underpresterar med hänsyn till exempelvis dess elevsammansättning.

Utredaren ska därtill föreslå hur utbetalda kommunala bidrag till en enskild huvudman ska kunna återkrävas. Det bör kunna ske om en person i ägar- eller ledningskretsen är dömd för ekonomisk eller annan allvarlig brottslighet. Det bör också kunna komma i fråga om bidragen används för verksamheter som saknar koppling till skolverksamheten och om huvudmannen bedriver annan verksamhet än skollagsreglerad verksamhet.

Regeringen anser att oseriösa och olämpliga aktörer inte ska få förekomma inom skolväsendet.

Stockholm den 31 juli 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.