Till innehåll på sidan

Skatteverkets särbehandling av samhällets elit

Skriftlig fråga 2015/16:1079 av Daniel Sestrajcic (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-08
Överlämnad
2016-04-08
Anmäld
2016-04-12
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I samband med Uppdrag Gransknings andra del om skatteflykt, självrättelser med mera som sändes onsdagen den 6 april samt i medierapporteringen inför programmet framkom det att Skatteverkets överdirektör Helena Dyrssen (före detta statssekreterare under alliansregeringen) kontaktade Frank Belfrage (före detta kabinettssekreterare till Carl Bildt under alliansregeringen) för att förvarna om Uppdrag Gransknings undersökning av Belfrage. Helena Dyrssens nuvarande högsta chef är generaldirektör Ingemar Hansson (före detta statssekreterare hos Anders Borg under alliansregeringen) som också kände till Helena Dyrssens telefonsamtal till Frank Belfrage. Helena Dyrssen bekräftar att hon ringt Belfrage.

I medierapporteringen samt i Uppdrag Granskning framkommer att Dyrssen, Hansson och Belfrage inte bara är tidigare kollegor, de umgås även privat.

Händelsen är allvarlig, inte minst mot bakgrund av att källor inom Skatteverket bekräftar att vissa personer särbehandlas av Skatteverkets ledning. Händelsen ska också ses mot bakgrund av de så kallade Panamadokumenten, där det avslöjats att en global elit genom brevlådeföretag i skatteparadis dolt omfattande tillgångar från beskattning.

Skattemyndigheten är en helt central myndighet för att värna den skattemoral som krävs för att finansiera vårt välfärdssamhälle. Det är också den viktigaste myndigheten i arbetet för att stoppa aggressiv skatteplanering och undandragande av skatt. Det ovan inträffade skadar allmänhetens förtroende för Skatteverket och bör rimligen få konsekvenser för den ledning som i dag finns på Skatteverket.

Mot bakgrund av det ovan nämnda och den allvarliga situationen vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att säkerställa att Skatteverket inte särbehandlar personer på det sätt som framkommer i Uppdrag Gransknings reportage?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1079 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/01413/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1079 av Daniel Sestrajcic (V) Skatteverkets särbehandling av samhällets elit

Daniel Sestrajcic har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att säkerställa att Skatteverket inte särbehandlar personer på det sätt som framkommer i Uppdrag Gransknings reportage.

Min reaktion på det som har framkommit om hur Skatteverkets ledning har agerat är att detta är mycket olämpligt och har skadat Skatteverkets anseende. Vi kan inte ha det så att det sprids en känsla av att människor behandlas olika av Skatteverket. Jag har varit tydlig mot Skatteverkets ledning att jag vill se hur den kommer att agera för att återigen stärka Skatteverkets anseende.

Högt förtroende för Skatteverket påverkar viljan att göra rätt för sig och efterlevnaden av skattereglerna positivt. Det är därför viktigt att ärendehantering, kontroller och rättstillämpning utförs korrekt och enhetligt så att alla behandlas lika.

Skatteverket har uppgett att myndigheten kommer att vidta åtgärder, bl.a. ska en intern utredning av verksledningens agerande genomföras med externt stöd. Vidare avser Skatteverket att genomföra en översyn av internutredningsfunktionen, som är en slags motsvarighet till visselblåsarfunktion, och myndighetens interna riktlinjer. Regeringen kommer i myndighetsdialogen med Skatteverket kontinuerligt att efterhöra hur myndigheten arbetar med att stärka anseendet.

Stockholm den 20 april 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.