Skattebefrielsen för biogas

Skriftlig fråga 2022/23:761 av Matilda Ernkrans (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-09
Överlämnad
2023-06-12
Anmäld
2023-06-13
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Runt om i landet finns innovativa engagerade företagare inom de gröna näringarna, så också i Örebro län. Här står icke-beskeden om biogasens skattebefrielse högt på dagordningen. Biogas är avgörande för den gröna omställningen, inte bara i Örebro län utan i hela Sverige.

Frågorna är många om varför regeringen inte ger besked om skattebefrielsen för biogas. Företagare vill ställa om och ser möjligheter att stärka konkurrenskraften med investeringar i biogas. Med skattebefrielsen som Sverige haft i många år och som var färdigförhandlad med kommissionen för kommande tio år blev biogas en lönsam investering.

Så kom domen från EU:s tribunal som ifrågasatte skattebefrielsen, och här valde regeringen att inte överklaga utan valde i stället förhandlingsspåret. Nu har många månader passerat sedan det vägvalet gjordes av regeringen. Sverige har också nu bara några veckor kvar av sitt ordförandeskap i EU:s ministerråd, vilket borde ha gjort att Sveriges möjligheter att påverka förhandlingar ökat; men om biogasens skattebefrielse har det varit knäpptyst. Under tiden går Sverige miste om viktiga gröna investeringar som behövs för jobben och klimatet.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

När kommer besked om att skattebefrielsen för biogas är på plats igen, och hur kommer investeringar i biogas kunna komma till stånd fram till dess?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:761 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01965 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:761 av Matilda Ernkrans (S)
Skattebefrielsen för biogas

Matilda Ernkrans har frågat mig när det kommer besked om att skattebefrielsen för biogas är på plats igen och hur investeringar i biogas kommer kunna komma till stånd fram till dess.

Bakgrunden är att tribunalen, som är EU-domstolens första instans, har ogiltigförklarat Sveriges godkännanden för skattebefrielse med motiveringen att Europeiska kommissionen i beslutsprocessen borde ha inlett ett s.k. formellt granskningsförfarande. Till följd av domslutet ska kommissionen inleda en sådan fördjupad granskning och därefter fatta nya beslut. Regeringens ambition är att så snabbt som möjligt få nya godkännanden för skattebefrielserna på plats men något besked kan inte ges innan den formella granskningen är genomförd.

När det gäller andra sätt att främja investeringar i biogas så undersöker regeringen vilka möjliga åtgärder som finns under tiden som kommissionens granskning pågår. Det är viktigt att sådana åtgärder inte medför att nya statsstödsproblem uppstår.

Stockholm den 21 juni 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.