Skador för fiskare i Östersjön

Skriftlig fråga 2015/16:830 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-18
Överlämnad
2016-02-19
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Havs- och vattenmyndigheten uppskattade förra året att det finns nära 45 000 sälar i Östersjön. Därtill finns det mellan 8 000–11 000 vikare i Bottenhavet. Antalet sälar ökar i Östersjön och det är många yrkesfiskare som märkt av detta. Många yrkesfiskare har berättat om skador på fiskeredskapen som orsakats av sälen och att sälarna äter upp deras fiskefångst. Havs- och vattenmyndigheten betalar varje år ut ett viltskadeanslag till fiskare som fått sina redskap skadade eller har förlorat fångst. Sälstammen har blivit tillräckligt stor och etablerad för att bli ett problem.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Kan statsrådet tänka sig att vidta några nya initiativ med syfte att underlätta situationen och minska på skadorna för landets yrkesfiskare?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:830 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/01494/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:830 av Sten Bergheden (M) Skador för fiskare i Östersjön

Sten Bergheden har frågat mig om jag kan tänka mig att vidta nya initiativ med syfte att minska de skador säl orsakar för landets yrkes-fiskare.

Det finns i dag livskraftiga sälpopulationer i Sverige och antalet sälar fortsätter att öka. Som Sten Bergheden mycket riktigt konstaterar orsakar sälar problem för fisket eftersom de fångar fisk direkt ur fiske-näten och dessutom förstör fiskeredskapen.

Regeringen anser att det är viktigt att beakta de förändringar som följer när mängden säl ökar och uppmärksammar detta i det fortsatta arbetet med att förvalta Sveriges sälpopulationer.

Stockholm den 1 mars 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.