Situationen i Kambodja

Skriftlig fråga 2022/23:696 av Åsa Eriksson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-21
Överlämnad
2023-05-22
Anmäld
2023-05-23
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

 

Läget för demokratiska och andra mänskliga rättigheter i Kambodja är akut. De åtgärder som vidtagits från EU på handelsområdet, med tydliga restriktioner i det tidigare generösa avtalet Everything But Arms, har inte haft tillräcklig effekt på utvecklingen. De inspektioner med påföljande kritik som genomförts har regimen inte brytt sig om att agera på. Kritiker till regimen tystas och fängslas. De som engagerar sig fackligt frihetsberövas och trakasseras. Det tidigare största oppositionspartiet, CNRP, har stängts ned av författningsdomstolen på premiärministern Hun Sens order. CNRP-ledaren Kem Sokha, 69 år gammal, dömdes i mars till 27 års husarrest efter att till och från de senaste fem åren varit frihetsberövad. Världen måste starkare fördöma det som sker.

Kambodjas valkommission har, utan tvivel på order av premiärminister Hun Sen, precis förbjudit det enda trovärdiga oppositionspartiet, Candlelight Party, att delta i parlamentsvalet.

Åtgärden mot Candlelight innebär att landet nu förlorat de sista resterna av ett demokratiskt statsskick. Den svenska regeringen måste agera, både unilateralt som inom EU:s ram, för att i skarpast möjliga ordalag fördöma förbudet mot Candlelight att ställa upp i valet och kräva dess upphävande före parlamentsvalet.

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra i närtid med anledning av den mycket oroande utvecklingen i Kambodja?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:696 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/07495 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:696 av Åsa Eriksson (S)
Situationen i Kambodja

Åsa Eriksson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra i närtid med anledning av den mycket oroande utvecklingen i Kambodja.

Kambodja har under en längre tid sett en negativ utveckling i fråga om demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Att oppositionspolitiker fängslas och att det ledande oppositionspartiet Candlelight Party hindras från att ställa upp i parlamentsvalet i juli borgar inte för ett fritt och rättvist val.

Sverige agerar i första hand genom EU som i flera uttalanden, inklusive i FN:s råd för mänskliga rättigheter, uttryckt oro för utvecklingen i Kambodja och fördömt regimens agerande. EU har protesterat mot beslutet att inte låta Candlelight Party ställa upp i parlamentsvalet och understrukit att detta innebär ännu ett steg i att frånta den kambodjanska befolkningen dess rätt att fritt välja sina representanter till parlamentet. EU har även krävt att oppositionspolitikern Kem Sokha, som dömts till 27 år i husarrest, och andra på politiska grunder fängslade oppositionspolitiker och demokratiförsvarare ska friges och återfå sina politiska rättigheter inför parlamentsvalet. Sveriges bistånd till Kambodja fokuserar sedan 2021 enbart på mänskliga rättigheter och demokrati genom stöd till det civila samhället och andra icke-statliga aktörer.

Regeringen följer och analyserar löpande utvecklingen i Kambodja.

Stockholm den 31 maj 2023

Tobias Billström – –

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.