Situationen för marockanska gatubarn

Skriftlig fråga 2015/16:642 av Sofia Damm (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-19
Överlämnad
2016-01-19
Anmäld
2016-01-20
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Den här veckan besöker Marockos talman Sverige. På agendan för besöket står bland annat samtal om de marockanska barn och unga som fått avslag på sin asylansökan och avvikit under utredningen eller som aldrig sökt asyl och i dag lever illegalt i Sverige, en situation som också inrikesminister Ygeman benämnt som ohållbar. 

Svenska myndigheter står näst intill handfallna kring denna grupp av ensamkommande från Marocko, som oftast inte tar emot den hjälp som erbjuds från svenska myndigheter utan försörjer sig på brottslighet. Sverige har stora svårigheter att få Marocko att återta sina egna medborgare som avvisats eller utvisats från Sverige.

Genom dialog med Marocko förutsätter jag att ett återvändaravtal kommer att tas fram mellan Sverige och Marocko för att de barn och unga som uppehåller sig i Sverige ska kunna återvända till sitt hemland. Men vi måste också diskutera den långsiktiga lösningen för att dessa barn och unga ska kunna få det stöd de behöver i Marocko.

Enligt regeringens rapport om mänskliga rättigheter i Marocko saknar hundratusentals barn mellan 7 och 15 år grundläggande utbildning. Antingen har de aldrig varit inskrivna eller så har föräldrarna avbrutit deras skolgång i förtid. Nyfödda barn överges, och barnarbete är vanligt förekommande. Antalet gatubarn, som ofta tvingas till prostitution, uppges öka. Hem för övergivna barn finns (oftast för barn födda utom äktenskapet), men dessa drivs nästan helt av enskilda organisationer med mycket små resurser. 

Min fråga till statsrådet är således:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att bidra till att utsatta barn och unga i Marocko ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter och det stöd de behöver?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:642 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:642 av Sofia Damm (KD) Situationen för marockanska gatubarn

Sofia Damm har frågat mig vad jag och regeringen gör för att bidra till att utsatta barn och unga i Marocko ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter och det stöd de behöver.

Jag delar frågeställarens engagemang i frågan. Genom att ratificera barnkonventionen har Marocko åtagit sig att ge särskilt skydd och bistånd till barn som berövats sin familjemiljö.

I samband med att talmannen för det marockanska representanthuset besökte Stockholm den 19 januari tog flera svenska statsråd upp vikten av skydd av barn. De lyfte även vikten av att de utsatta barn och unga som inte får vistas i Sverige ska kunna återvända till sina hemländer och där få det stöd de behöver. Regeringen ser nu nya möjligheter till samarbete med Marocko i frågan.

Genom Sveriges nya regionala strategi för Mellanöstern och Nordafrika kommer vi fortsatt att verka för stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter i hela MENA-regionen. Den nya strategin innebär också ett ökat fokus på kvinnor och barn i genom- förandet. Ett barnrättsperspektiv ska integreras systematiskt.

Stockholm den 27 januari 2016

Isabella Lövin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.