Ship to Gaza

Skriftlig fråga 2017/18:1551 av Jeannette Escanilla (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-06-21
Överlämnad
2018-06-25
Anmäld
2018-06-26
Svarsdatum
2018-07-09
Sista svarsdatum
2018-07-09
Besvarad
2018-07-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I juli i år åker tre båtar mot Gaza med syfte att bryta den illegala blockad av Gaza som Israel genomför. Flottiljen kommer inte bara med förnödenheter utan även med hopp och solidaritet till folket i Gaza. Ship to Gaza Sverige är återigen med som arrangör. På båtarna kommer flera svenska medborgare att delta.

Vid tidigare försök har israeliska styrkor bordat båtar på internationellt vatten, ett brott mot internationell lag. Inte vid något tillfälle har Israel mötts av starkare motstånd än fördömanden från svenska regeringar, något som upprört och upprör många som kämpar för att bryta blockaden.

Gazas befolkning har länge lidit under det israeliska förtrycket. De förvägras sina mänskliga rättigheter av en stat som tar till vilka medel som helst för att kontrollera palestinierna i Gaza, och den behandling de utsätts för är utan motstycke i världen i dag. De senaste händelserna, med krypskyttars överlagda mord på palestinier, är ytterligare ett bevis på den israeliska statens omänskliga behandling av ett folk som lever under blockad.

Det är mer relevant än någonsin att beteckna Gaza som världens största utomhusfängelse. Ungdomarna i Gaza, som aldrig fått uppleva frihet från Israels folkrättsvidriga blockad, säger sig vara som levande döda och ser inget hopp i framtiden. Blockaden mot Gaza måste få ett stopp.

Mot bakgrund av detta är min fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad avser utrikesministern att göra för att visa Israel hur allvarligt Sverige ser på blockaden av Gaza och hindra bordningar och övergrepp vid denna resa?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1551 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1551 av Jeannette Escanilla (V)
Ship to Gaza

Jeannette Escanilla har frågat mig vad jag avser att göra för att visa Israel hur allvarligt Sverige ser på blockaden av Gaza och hindra bordningar och övergrepp vid resan av Ship to Gaza.

Situationen i Gaza är kritisk, och EU, inklusive Sverige, verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas och ockupationen upphöra. Regeringen har konsekvent framfört till Israel att gränsövergångarna, villkorslöst och omedelbart måste öppnas – och hållas öppna – för humanitärt bistånd, handelsvaror, personer och givare. Det är av yttersta vikt att humanitära leveranser till Gaza släpps in. Detta är något Sverige kommer att fortsätta verka för.

Sverige värnar principen om havens frihet och rätten till sjöfart. Regeringen är i kontakt med den israeliska regeringen rörande det planerade Ship to Gaza i sommar.

Stockholm den 4 juli 2018

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.