Sexslaveri med barn i Indien

Skriftlig fråga 2015/16:751 av Birgitta Ohlsson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-04
Överlämnad
2016-02-05
Anmäld
2016-02-09
Sista svarsdatum
2016-02-17
Svarsdatum
2016-02-18
Besvarad
2016-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Den svenska organisationen Love Nepal arbetar med att hjälpa och frita unga flickor i nio- till tolvårsåldern som våldtas på bordeller, enligt organisationens uppgifter uppemot 30 gånger per dag. Majoriteten av dessa unga sexslavar kommer från Nepal. Detta är ett fasansfullt kvinnoförtryck i en cynisk och oacceptabel sexindustri, där många av flickorna blir gravida och nya offer föds rakt in i slaveriet.

Den 13–14 februari reser Sveriges statsminister Stefan Löfven till Indien med en svensk delegation för att medverka under industrimässan Make in India som äger rum i Mumbai. Under besöket i Indien ska Löfven ha överläggningar med Indiens premiärminister Narendra Modi.

Jag vill därför fråga statsminister Löfven:

 

På vilket sätt kommer statsministern aktivt att agera och försöka förmå Indiens premiärminister Narendra Modi att stoppa detta sexslaveri med unga flickor?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:751 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:751 av Birgitta Ohlsson (L) Sexslaveri med barn i Indien

Birgitta Ohlsson har frågat statsministern på vilket sätt han kommer att agera för att försöka förmå Indiens premiärminister Narendra Modi att stoppa sexslaveriet med unga flickor i Indien. Frågan har överlämnats till mig.

Under sitt besök i Indien den 13-14 februari tog statsministern upp kvinnors och flickors mänskliga rättigheter med Indiens premiärminister Modi. Statsministern underströk särskilt att utnyttjande av kvinnor och barn, inte minst i form av sexuellt våld, måste upphöra och att ytterligare ansträngningar krävs. Möjligt samarbete mellan Sverige och Indien diskuterades.

Stärkandet av respekten för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter är en central del i regeringens arbete såväl utrikespolitiskt som nationellt. För världens första uttalat feministiska regering är den feministiska utrikespolitiken ett viktigt redskap. Det är genom motverkande av alla former av våld och diskriminering, som begränsar kvinnors och flickors handlingsutrymme, som deras fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter kan realiseras. I november förra året presenterades en handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken i vilken en prioritet är att stärka de sexuella och reproduktiva rättigheterna. Regeringen driver dessa frågor såväl bilateralt som genom EU och FN och i andra sammanhang.

Regeringen välkomnar att Agenda 2030-målen explicit uppmärksammar olika former av våld mot och exploatering av kvinnor och barn och kommer på olika sätt att stödja implementeringen av målen både nationellt och internationellt. Bland annat har regeringen uttryckt Sveriges intresse att delta som ”stigfinnare” i ett nytt globalt partner-skap till stöd för implementeringen av de mål i Agenda 2030 som rör

våld mot och exploatering av barn.

Inför det indiska statsbesöket 2015 träffade sr Åsa Regnér den indiska ministern för kvinnor och barns utveckling, Maneka Gandhi, och disku-terade frågor som kvinnans ställning och säkerhet. Jämställdhetsfrågor togs även upp i överläggningarna med Indiens president under stats-besöket.

Genom Sida bidrar Sverige bland annat till Rädda Barnens arbete i

Indien till stöd för barns trygghet och skydd med fokus på könsbaserat och sexuellt våld. Sida stödjer även organisationer som Individuell Människohjälp och Svenska kyrkan som arbetar i regionen med barns och kvinnors rättigheter.

Regeringen följer utvecklingen av kvinnors och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter i Indien. Det har förts en intensiv debatt i Indien om kvinnorättsfrågor och jämställdhet, särskilt under de senaste åren. Efter den uppmärksammade gruppvåldtäkten 2012 genomfördes en ut-redning (Justice Verma Committee on Amendments to Criminal Law) om det rättsliga skyddet för kvinnor. Denna resulterade i att ett antal lagar skärptes för att förbättra skyddet för kvinnor. Även om det rätts-liga skyddet förbättrats lever många kvinnor och flickor i en utsatt situa-tion i Indien, vilket nödvändiggör fortsatt engagemang.

Stockholm den 18 februari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.