Sanktioner mot Polen

Skriftlig fråga 2015/16:662 av Birgitta Ohlsson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-21
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Polen är en mycket viktig medlem i Europeiska unionen och en mycket viktig samarbetspartner för Sverige. Landet är det mest befolkningstäta av de före detta Sovjetstater som 2004 blev medlemmar i EU, och det är också mest framgångsrikt ekonomiskt. Sedan diktaturen föll har vi sett en positiv demokratisk utveckling, Natomedlemskap och en snabbt sjunkande arbetslöshet.

Men sedan nationalkonservativa PiS vann förra årets val har saker förändrats. Den nya regeringen har urholkat den så viktiga maktdelningsprincipen - en ny lag undergräver författningsdomstolen och makten koncentreras.

Även på pressfrihetens område ser vi en dålig utveckling. Den polske presidenten Anrzej Duda skrev nyligen under regeringens nya medielag, som öppnar för en massiv politisk utrensning i de viktigaste etermedierna. Finansministern ges möjlighet att sparka och utse nya chefer på polska public service radio och tv. Kulturminister Piotr Glinski resonerar i en DN-intervju om att alla journalister som arbetar på public service kan komma att sägas upp.

Regeringspartiet var inte tydligt med hur radikalt man ville förändra det polska samhället i grunden. Nu har opinionsstödet sjunkit. Detta är inte rätt väg för Polen.

Vi liberaler har med glädje stöttat ett moderniserat Polen och liberala politiker som tar strid för frihandel, öppenhet, fri abort och samkönade äktenskap. Nu välkomnar vi att EU-kommissioner inlett en granskning av de polska reformerna. Vi tror dock att även de bilaterala kontakterna kan användas för att uppmana den polska regeringen att respektera demokratin och rättsstatens principer.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Är  utrikesministern beredd att inom EU förespråka såväl politiska som ekonomiska sanktioner med anledning av de odemokratiska reformer som nu genomförs i Polen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:662 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:662 av Birgitta Ohlsson (L) Sanktioner mot Polen

Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag är beredd att inom EU förespråka såväl politiska som ekonomiska sanktioner med anledning av de odemokratiska reformer som nu genomförs i Polen.

Alla medlemsstater har ett ansvar att leva upp till EU:s grundläggande värden, i enlighet med EU:s fördrag.

Sverige välkomnar EU-kommissionens beslut att inleda en strukturerad dialog med Polen inom ramverket för att förebygga hot mot rättsstaten i EU. Kommissionen har, som väktare av EU:s fördrag, en skyldighet att följa utvecklingen i medlemsstaterna.

Det viktiga nu är den dialog som Kommissionen initierat. Sverige stödjer också den granskning som inletts samtidigt av Venedigkommissionen inom ramen för Europarådet.

Vi har sett en oroande utveckling i Polen, och Sverige fortsätter att nära följa denna, inklusive hur de politiska besluten i praktiken genomförs och hur dialogen med Kommissionen och Europarådet fortskrider.

Stockholm den 3 februari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.