Samordnad gräns- och id-kontroll

Skriftlig fråga 2015/16:832 av Elisabeth Svantesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-19
Överlämnad
2016-02-20
Anmäld
2016-02-23
Sista svarsdatum
2016-03-02
Svarsdatum
2016-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I dag sker kontroller av resenärer från Danmark till Sverige på två ställen. Det rör sig dels om den id-kontroll som genomförs i Danmark av transportörerna, dels om den gränskontroll som genomförs i Sverige av polisen. Med kontroller samordnade till en plats skulle de negativa effekterna för resenärerna minska. Statsrådet har ställt sig positiv till att underlätta resandet i Öresundsregionen, dock utan att vilja låsa sig för ett specifikt alternativ för att uppnå detta mål.

Min fråga till statsrådet är:

 

Avser regeringen att samla kontrollerna till en plats?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:832 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/01611

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:832 av Elisabeth Svantesson (M) Samordnad gräns- och id-kontroll

Elisabeth Svantesson har frågat mig om regeringen avser att samla gräns- och id-kontrollerna till en plats.

Vi har i Norden en lång och god tradition av samarbete. Jag vill självklart fortsätta värna detta samarbete.

Sverige har, liksom bland annat Danmark och Norge, återinfört gränskontroll vid inre gräns till följd av det hot mot allmän ordning och inre säkerhet som det stora antalet asylsökande och andra migranter i Schengenområdet inneburit. Gränskontroll genomförs på Sveriges territorium.

Sverige har även infört identitetskontroller med stöd av lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Dessa kontroller sker innan resenärerna kommer till svenskt territorium.

Jag är medveten om att dessa två typer av kontroller medfört olägenheter för resande i Öresundsregionen, men jag menar att åtgärderna varit nödvändiga.

Regeringen arbetar för närvarande med att på bästa möjliga sätt värna den fria rörligheten och det nordiska samarbetet, samtidigt som ordning och säkerhet måste upprätthållas. Vi för en tät och konstruktiv dialog med våra danska kollegor. Förhoppningen är att framöver kunna underlätta resandet i Öresundsregionen bland annat för dem som pendlar, utan att det påverkar de avsedda effekterna med kontrollerna.

Det är dock för tidigt att låsa sig vid ett specifikt alternativ för att uppnå detta mål.

Stockholm den 8 mars 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.