Ridsport och friskvårdsbidrag

Skriftlig fråga 2015/16:1138 av Åsa Coenraads (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-22
Överlämnad
2016-04-25
Anmäld
2016-04-26
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Ridning har väldokumenterat goda effekter för folkhälsan. Rehabilitering och ridterapi är i dag en etablerad behandlingsform på många orter i Sverige. Ridsporten är en av Sveriges största idrotter med mer än ½ miljon utövare. Ridsporten ökar dessutom och vi har för få hästar i Sverige för att alla som vill ska kunna utöva sporten. Hästen i sig bidrar dessutom till en levande landsbygd och fler arbetstillfällen både i stad och på landsbygd.

Dock är inte ridning inkluderad i det statliga friskvårdsbidraget, och det gör att de som ännu inte testat på ridsport eller inte har den ekonomiska möjligheten att utöva sporten exkluderas.

Socialdemokraterna sa före valet 2014 att de ville ha en översyn av friskvårdsbidraget i syfte att se om ridning kunde inkluderas. I interpellationsdebatter våren 2015 har såväl statsrådet Gabriel Wikström som finansminister Magdalena Andersson meddelat att frågan om personalvårdsförmåner, och vilken motionsutövning som ska ingå, kommer att vara föremål för beredning under mandatperioden. Statsrådet Wikström har dessutom vid flera tillfällen uttryckt att det vore positivt för folkhälsan om just ridning ingick i friskvårdsbidraget.

Det har nu gått snart ett år sedan dessa besked kom, och snart två år sedan valet 2014, och det vore därför intressant att få veta vad som har hänt på området.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Kan finansministern redogöra för vilka initiativ som har tagits i frågan om att inkludera ridsporten i friskvårdsbidraget?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1138 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/01628/S1

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1138 av Åsa Coenraads (M) Ridsport och friskvårdsbidrag

Åsa Coenraads har frågat mig vilka initiativ som har tagits i frågan om att inkludera ridsport i friskvårdsförmånen.

Inledningsvis måste konstateras att såsom bestämmelsen rörande friskvårdsförmånen är utformad är det avgörande om det är fråga om motionsidrott av enklare slag. Vad som är motionsidrott av enklare slag är ytterst en fråga för rättstillämpningen att avgöra.

Vidare är det grundläggande syftet med friskvårdsförmånen att ge arbetsgivare möjlighet att stimulera sina anställda att motionera, då det ligger i arbetsgivarens intresse att personalen har god hälsa. Det är alltså fråga om personalvård och inte om ett stöd till olika närings- och idrottsverksamheter.

Det finns i sammanhanget många aspekter att beakta, inklusive hur regleringen förhåller sig till jämställdhet och jämlikhet.

Jag har tidigare sagt att frågan kommer att vara föremål för beredning under mandatperioden. Det beskedet gäller fortfarande.

Stockholm den 4 maj 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.