Register över ekologiska aktörer

Skriftlig fråga 2015/16:868 av Åsa Coenraads (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-25
Överlämnad
2016-02-25
Anmäld
2016-02-26
Svarsdatum
2016-03-09
Sista svarsdatum
2016-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I regeringens propositionsförteckning för våren 2016 listas att en proposition med namnet Offentliggörande av register över ekologiska aktörer ska läggas på riksdagens bord den 18 februari. Den 18 februari har passerat och propositionen är inte på riksdagens bord.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vad är orsaken till förseningen och när avser regeringen att överlämna propositionen  Offentliggörande av register över ekologiska aktörer till riksdagen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:868 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/01664/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:868 av Åsa Coenraads (M) Register över ekologiska aktörer

Åsa Coenraads har frågat mig vad orsaken till förseningen är och när regeringen avser att överlämna Offentliggörande av register över ekologiska aktörer till riksdagen.

Sedan den 1 januari 2013 följer av kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 att medlemsstaterna ska offentliggöra vissa uppgifter om ekologiska aktörer. Regeringen avser att lägga fram en proposition om hur Sverige ska kunna tillmötesgå det nya EU-kravet.

Frågan bereds för närvarande och förslaget kommer att lämnas under våren, dock inte som tidigare aviserats den 18 februari.

Stockholm den 26 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.