Till innehåll på sidan

Regional yrkesutbildning av distributionselektriker och linjemontörer

Skriftlig fråga 2022/23:718 av Adrian Magnusson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-26
Överlämnad
2023-05-29
Anmäld
2023-05-30
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Sverige står inför kompetensbrist inom en rad områden, både i dag och i framtiden. Ett sådant tydligt område är el- och energibranschen. Det finns och kommer i framtiden att finnas ett stort behov av el- och energiutbildningar i hela landet. Inte minst i Skåne, där det kommer finnas ett stort behov av utbyggda kraftnät och utbyggd elproduktion.

Sverige behöver utbilda fler elektriker och montörer. Landets energiförsörjning är också en säkerhetspolitisk fråga. För att säkerställa att vi har ett energisystem som kan underhållas av arbetskraft som inte behöver importeras från firmor med otydliga ägarstrukturer i utlandet behöver vi se till att det finns en god tillströmning av utbildade elektriker och montörer i landet.

I Skåne är arbetslösheten högre än i övriga landet. Med en aktiv arbetsmarknadspolitik finns det goda förutsättningar att utbilda fler elektriker och montörer i just Skåne.

Min fråga till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson är därför följande:

 

Hur ställer sig ministern och regeringen till att inrätta en regional yrkesutbildning för distributionselektriker och linjemontörer i Skåne?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:718 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/00260 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsminister n . Till riksdagen

Svar på riksdagsfråga 2022/23:718 av Adrian Magnusson (S)

Regional yrkesutbildning av distributionselektriker och linjemontörer

Adrian Magnusson har frågat mig hur jag och regeringen ställer oss till att inrätta en regional yrkesutbildning för distributionselektriker och linjemontörer i Skåne.

Det reguljära utbildningssystemet utgör stommen när det gäller utbildningen av arbetskraft. Arbetsmarknadsutbildningen är ett viktigt komplement till den reguljära utbildningen och ett av många verktyg hos Arbetsförmedlingen för att möta arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov. Det gäller inom el- och energibranschen och i övrigt.

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för upphandlingen av arbetsmarknadsutbildningarna. I sitt arbete ska Arbetsförmedlingen ha ett nationellt perspektiv, men även ta hänsyn till det lokala utbildningsutbudet och till den lokala och regionala arbetsmarknaden.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla och förbättra sitt arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser och arbetsgivarkontakter (A2022/01638). En del i detta är att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning, vilket regeringen också bedömer att det finns ekonomiskt utrymme att göra. Arbetsförmedlingen har nyligen till regeringen redovisat ett inriktningsdokument för en effektiv arbetsmarknadsutbildning (A2023/00708). Dokumentet har en bred inriktning, syftet är att inriktningen ska bidra till att väsentligt förbättra användningen och resultaten av Arbetsförmedlingens insatser på längre sikt. Ett område som det fokuseras på är system och arbetssätt som möjliggör att på nationell nivå fånga regionala och lokala kompetensbehov.

Regeringen avser att noga följa Arbetsförmedlingens arbete med arbetsmarknadsutbildningen, liksom med kompetensförsörjningen i bredare perspektiv.

Stockholm den 7 juni 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.